Επιλογή Σελίδας

Χώροι Μελέτης - Αναγνωστήριο

Στην Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ υπάρχει διαθέσιμος χώρος μελέτης – Αναγνωστήριο, ο οποίος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να μελετούν και να εκπονούν τις εργασίες τους.