Επιλογή Σελίδας

Δανεισμός

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ –  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρέχει την υπηρεσία του Δανεισμού βιβλίων στα μέλη της. είναι δανειστική για όλα τα ενεργά μέλη της.

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών:

 • Εγγραφή Νέου Μέλους
 • Ενημέρωση Δανειστικής Κατάστασης
 • Δανεισμός
 • Ξεχρέωση υλικού
 • Οδηγίες αναζήτησης, εντοπισμού και ανάκτησης του υλικού στον Ηλεκτρονικών Κατάλογο Αναζήτησης της Βιβλιοθήκης

1. Τι είναι η υπηρεσία δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι δανειστική για όλα τα ενεργά μέλη της.

Η υπηρεσία δανεισμού είναι υπεύθυνη:

 • Για το δανεισμό, την ανανέωση, την κράτηση, επανάκληση υλικού και μεριμνά για την έγκαιρη επιστροφή του.
 • Για την εγγραφή νέων μελών, τη διαγραφή των αποφοιτησάντων από τη βάση δεδομένων των χρηστών και τη χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων.
 • Επίσης, είναι αρμόδια να απαντάει στα ερωτήματα των χρηστών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών.
 • Για την έκδοση στατιστικών στοιχείων, όπως αυτά εξάγονται από το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS).
 • Για την επανατοποθέτηση του επιστρεφόμενου υλικού στα ράφια σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Dewey.
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους χρήστες.

 2. Ποιος έχει δικαίωμα δανεισμού

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, μεταπτυχιακοί-προπτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π.) τα οποία είναι εγγεγραμμένα.

3. Πως μπορώ να γίνω μέλος

Προκειμένου να καταστεί ο δανεισμός εφικτός τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ως μέλη προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 α. Διοικητικό – εκπαιδευτικό προσωπικό: Το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να προσκομίζει είτε την ακαδημαϊκή ταυτότητά του είτε βεβαίωση ότι όντως είναι αποτελεί μέρος του προσωπικού. Για τους συμβασιούχους καθηγητές και διοικητικούς απαιτείται ενεργή σύμβαση.

 β. Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Στην περίπτωση που η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν είναι ενεργή θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη βεβαίωση της γραμματείας ότι ισχύει η φοιτητική ιδιότητα.

 γ. Φοιτητές Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π.: Προκειμένου οι φοιτητές του ετήσιου επιμορφωτικού προγράμματος να αποκτήσουν δικαίωμα δανεισμού θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα δεδομένου ότι δε δικαιούνται ακαδημαϊκή. Αν οι χρήστες προέρχονται από τα παραρτήματα του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π. ανά την Ελλάδα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των άλλων χρηστών και για να εγγραφούν ως μέλη, οφείλουν να αποστέλλουν με e-mailτην αστυνομική τους ταυτότητα και βεβαίωση από τις κατά τόπους γραμματείες ότι όντως ισχύει η φοιτητική τους ιδιότητα.

Η ακαδημαϊκή-αστυνομική ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και δε δανείζεται σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως προκειμένου το προσωπικό να προβεί στην επικαιροποίηση. Τα προσωπικά στοιχεία και οι δανεισμοί των χρηστών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δε μεταφέρονται σε τρίτους.

Όλες οι κατηγορίες χρηστών μπορούν να παραλάβουν την αίτηση είτε από το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών είτε να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα μας. (Αίτηση)

4. Συλλογή – Κατηγορίες υλικού

α. Συλλογή κανονικού δανεισμού: Περιλαμβάνει την κύρια συλλογή της Βιβλιοθήκης και κατά κυρίως βιβλιακό υλικό και CD-ROM που αποτελεί συνοδευτικό υλικό βιβλίων.

 β. Συλλογή μη δανειζόμενου υλικού: Περιλαμβάνονται μοναδικά αντίτυπα, υλικό αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοκασέτες), σπάνιο υλικό και περιοδικές εκδόσεις. Τα μοναδικά αντίτυπα δανείζονται μόνο κατά περίπτωση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (μονοήμερος δανεισμός).

 γ. Συλλογή παρατεταμένου δανεισμού: Πρόκειται γιασυγκεκριμένους τίτλους βιβλίων που προορίζεται για δεκαπενθήμερο δανεισμό σε φοιτητές του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.-Π.Ε.ΣΥ.Π.

5. Χρονικό Διάστημα και ποσότητα υλικού που μπορώ να δανειστώ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 1 Μήνας
Διοικητικό Προσωπικό 4 4 εργάσιμες μέρες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 4 4 εργάσιμες μέρες
Προπτυχιακοί Φοιτητές 4 4 εργάσιμες μέρες
Φοιτητές Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π. 4

4 εργάσιμες μέρες

*(15 μέρες για τη συλλογή του παρατεταμένου δανεισμού)

 

6. Επιστροφή υλικού

Η επιστροφή του υλικού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών, σύμφωνα με την προκαθορισμένη ημερομηνία που έχει οριστεί από το αρμόδιο προσωπικό. Το βιβλιακό ή οποιαδήποτε άλλου είδους υλικό θα πρέπει να  επιστρέφεται στην κατάσταση στην οποία δανείστηκε. Οι μέρες δανεισμού και επιστροφής τηρούνται αυστηρά και  εφαρμόζονται για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

7. Ανανέωση υλικού

Η ανανέωση του υλικού πραγματοποιείται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κράτηση από άλλο χρήστη. Οι χρήστες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και τα τεκμήρια. Όλες οι κατηγορίες χρηστών πλην του εκπαιδευτικού προσωπικού -που έχει δικαίωμα παράτασης του δανεισμού για επιπλέον 2μήνες- δικαιούνται δύο (2) ανανεώσεις των τεσσάρων ημερών. Τηλεφωνικές ή ανανεώσεις μέσω e-mail δεν πραγματοποιούνται, παρά μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα υγείας ή οι χρήστες βρίσκονται εκτός Αθηνών. 

8. Ανάκληση δανεισμένου υλικού

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών έχει το δικαίωμα να ζητάει πίσω δανεισμένο υλικό, όπου κρίνεται απαραίτητο και εφόσον έχουν παρέλθει επτά (7) ημέρες από τον αρχικό δανεισμό. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται και θα πρέπει να επιστρέψουν το υλικό εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Επειδή, ισχύει το δανειστικό απόρρητο, το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών δεν μπορεί να παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου χρήστη. Η εν λόγω υπηρεσία έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μελών της ΒΙ.ΚΕ.Π της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

9. Κράτηση υλικού

Όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν κράτηση δανεισμένου υλικού και εφόσον βεβαιωθούν ότι υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα. Οι χρήστες τίθενται σε σειρά προτεραιότητας και ειδοποιούνται τηλεφωνικώς ή με e-mail από το αρμόδιο προσωπικό του Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών. Το κρατηθέν υλικό παραμένει στο ράφι των κρατήσεων για δύο (2) μέρες. Μετά το πέρας της των δύο ημερών, είτε δανείζεται στο επόμενο χρήστη στη λίστα αναμονής είτε επανατοποθετείται στα ράφια. Στην περίπτωση που υπάρχει αυξημένη ζήτηση του υλικού ο δανεισμός ισχύει για τέσσερις (4) μέρες χωρίς δικαίωμα παράτασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. 

10. Εκπρόθεσμες επιστροφές

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό στην ημερομηνία που έχει οριστεί. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων δανεισμού επιβάλλεται ποινή στέρησης δανεισμού ισάξια με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, γεγονός που σημειώνεται και στην καρτέλα του κάθε χρήστη. Οι αποφοιτήσαντες που έχουν οφειλές προς της Βι.Κέ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων που απαιτείται για την ορκωμοσία τους. 

11. Απώλεια-καταστροφή δανεισμού

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το προς δανεισμό υλικό σε καλή κατάσταση, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος όταν απομακρύνεται από το χώρο της Βιβλιοθήκης. Η πιθανή καταστροφή ή απώλεια θα πρέπει να αναφέρεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών, έτσι ώστε το κατεστραμμένο ή απολεσθέν υλικό να αντικαθίσταται. Αν το προς αντικατάσταση υλικό δεν υπάρχει στο εμπόριο ο χρήστης δύναται να το αντικαταστήσει με υλικό παρόμοιας θεματολογίας ή νεότερη έκδοση στην περίπτωση βιβλίου.