Επιλογή Σελίδας

Δείκτες Αξιολόγησης Περιοδικών – Ερευνητικής Δραστηριότητας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δείκτες αξιολόγησης περιοδικών είναι οι δείκτες που αξιολογούν τα επιστημονικά περιοδικά στο σύνολο τους με βάση τον αριθμό των αναφορών που έχουν λάβει τα άρθρα και έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο.

Όταν ένας ερευνητής επιθυμεί να δημοσιεύσει μία εργασία σε περιοδικό αναζητά να επιλέξει περιοδικό λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες που αφορούν την αξιολόγηση των περιοδικών βάση τον αριθμό των αναφορών που δημοσιεύονται σε αυτά. Τότε μπορεί να συμβουλευθεί εργαλεία που θα τον βοηθήσουν στην αξιολόγηση των περιοδικών.

Οι δείκτες αξιολόγησης των επιστημονικών περιοδικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ερευνητές για την δημοσίευση του έργου τους στο πλαίσιο επιλογής περιοδικού αλλά και ως εργαλείο αξιολόγησης του ερευνητικού έργου κάποιου τμήματος ή κάποιου συγκεκριμένου ερευνητή.

hindex – Δείκτες

Ο δείκτης h-index δημιουργήθηκε από τον ερευνητή J.E. Hirsch και αποτελεί ένα δείκτη αξιολόγησης του έργου ενός συγγραφέα. Ο δείκτης h-index βασίζεται στο μεγαλύτερο αριθμό άρθρων ενός συγγραφέα τα οποία έλαβαν τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό αναφορών.

Για παράδειγμα ένας h-index=12 δηλώνει ότι από το σύνολο των άρθρων ενός συγγραφέα 12 από αυτά έχουν λάβει τουλάχιστον 12 αναφορές το καθένα. Τα υπόλοιπα άρθρα του συγγραφέα με λιγότερο αριθμό αναφορών λαμβάνονται υπόψη, αλλά δεν προσμετρώνται στο δείκτη h-index.

 

Εύρεση αναφορών και h – index

Βασικές βιβλιογραφικές βάσεις για την εύρεση αναφορών και ο δείκτης h-index μπορεί να γίνει με τα παρακάτω εργαλεία:

 

Δείκτες αξιολόγησης επιστημονικών περιοδικών

Υπάρχουν πολλοί δείκτες αξιολόγησης της απήχησης ενός περιοδικού όπως:

 1. metrics.gr (ΕΚΤ)
 2. Scopus Journal AnalyzerCiteScore
 3. Journal Citation Reports – Impact Factor
 4. SJR – Scimago Journal Rank
 5. Google Scholar Metrics
 6. Microsoft Academic Search

Αναλυτικά – Δείκτες Αξιολόγησης Επιστημονικών Περιοδικών

 1. Metrics

 Ενδιαφέρουσα εργασία σχετικά με την αξιολόγηση της έρευνας που παράγεται στην Ελλάδα έχει κάνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μέσω του δικτυακού τόπου metrics.gr.

 1. Scopus Journal AnalyzerCiteScore

CiteScore είναι ένας δείκτης που δίνεται αποκλειστικά από την βάση δεδομένων Scopus και είναι υπηρεσία αναζήτησης αναφορών (citations) και περιλήψεων (abstracts) του Elsevier. Η Scopus δείχνει τον μέσο αριθμό αναφορών που έχει λάβει κάθε άρθρο στο περιοδικό καθώς υπολογίζει τις αναφορές του έτους που έχουμε καθορίσει. Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία διαθέτει εργαλεία που σας βοηθούν να αναζητήσετε, ανακτήσετε, αναλύσετε και οπτικοποιήσετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Περιλαμβάνει περισσότερους από 24.000 τίτλους από σχεδόν 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο και 79 εκατομμύρια εγγραφές πάνω σε κάθε τομέα του επιστητού. Η Scopus ευρετηριάζει άρθρα επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων, βιβλία και σειρές βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Η Scopus παρέχεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).

Είσοδος στην υπηρεσία Scopus

Δείτε τα αποτελέσματα του CiteScore 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για την τελευταία έκδοση του CiteScore.

Οδηγίες χρήσης του Scopus Journal Analyzer (video).

Πώς χρησιμοποιείται το CiteScore στην Scopus

Scopus Author Search

Η βιβλιογραφική βάση Scopus προσφέρει εργαλείο εύρεσης βιβλιογραφικών αναφορών σε άρθρα, ομάδες άρθρων, συγγραφείς ή ομάδες συγγραφέων σε περισσότερους από 15.000 τίτλους περιοδικών μετά το 1996. Με το μηχανισμό Author Search – Citation Tracker μπορείτε να κάνετε προβολή των άρθρων σας, να δημιουργήσετε σχετική αναφορά και να δείτε τον προσωπικό σας δείκτη αξιολόγησης (h-index).

Αναλυτικές οδηγίες στα Αγγλικά.

3.    Journal Citation Reports – Impact Factor

Impact Factor είναι ο δείκτης για την αξιολόγηση περιοδικών. Αποτελεί το μέσο όρο των αναφορών που έγιναν σε ένα δεδομένο έτος (π.χ. 2009) προς άρθρα ενός περιοδικού που δημοσιεύθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια (2007-2008).

π.χ. Ένα περιοδικό με Impact Factor (2009) = 1,606 σημαίνει ότι έχουν γίνει κατά μέσο όρο 1,606 αναφορές σε κάθε άρθρο που δημοσιεύθηκε στα τεύχη των δύο προηγούμενων χρόνων (2007-2008) του περιοδικού.

Οδηγίες χρήσης Journal Citation Reports  (Impact Factor)

 

4.    Scimago Journal Rank

Ο δείκτης αυτός αφορά στο σταθμισμένο μέσο όρο των αναφορών (weighted citations) που έλαβε ένα περιοδικό κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους (π.χ. 2008) μέσω των άρθρων που εκδόθηκαν σε αυτό την τελευταία τριετία (π.χ. 2005-2007).
π.χ. Ένα περιοδικό με SJR (2008) = 0,05 σημαίνει ότι ο σταθμισμένος μέσος όρος των αναφορών που έλαβε το 2008 κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό κατά την τριετία 2005-7 είναι 0,05. Η στάθμιση γίνεται με βάση έναν αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη το κύρος των περιοδικών από τα οποία προήλθαν οι αναφορές – η αναφορά που λαμβάνεται από ένα περιοδικό με υψηλό κύρος έχει μεγαλύτερη αξία.

Οδηγίες χρήσης Scimago Journal Rank.

 1. Google Scholar

  Το Google Scholarείναι μια υπηρεσία της Google, με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλιογραφικά στοιχεία και αναφορές άρθρων, βιβλίων και γενικότερα επιστημονικών τεκμηρίων στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων.

Το Google Scholar σας παρέχει ένα απλό τρόπο αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Μπορείτε να αναζητήσετε σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και πηγές (άρθρα, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και αποφάσεις δικαστηρίων) και σε πολλούς ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρυματικά και θεματικά αποθετήρια, πανεπιστήμια και άλλους δικτυακούς τόπους.

Το Google Scholar σας βοηθά να αναζητήσετε όλη την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία από ένα μόνο σημείο, να εξερευνήσετε συναφή έργα, αναφορές, συγγραφείς, και δημοσιεύσεις, να εντοπίσετε το πλήρες έγγραφο μιας εργασίας μέσω της βιβλιοθήκης σας ή μέσω του παγκόσμιου ιστού, να ελέγξετε ποιος αναφέρεται στις δημοσιεύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ συγγραφέα, κλπ.
Είσοδος στην υπηρεσία Google Scholar

Google Scholar Metrics

Σύμφωνα με το ίδιο το Google Scholar, το εργαλείο του Google Scholar Metrics παρέχει έναν εύκολο τρόπο στους συγγραφείς να μετρούν γρήγορα την επίδραση των πρόσφατων άρθρων σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Το εργαλείο επίσης δημοσιεύει κατάταξη των επιστημονικών περιοδικών.
Δείτε τα  αποτελέσματα του Google Scholar Metrics.
Περισσότερες πληροφορίες για την τελευταία έκδοση του Google Scholar Metrics.

Google Μελετητής – Google Scholar

H γνωστή μηχανή αναζήτησης Google προσφέρει δωρεάν εργαλείο εύρεσης επιστημονικών δημοσιεύσεων. Κάτω από κάθε δημοσίευση υπάρχει ο αριθμός των αναφορών που έχουν γίνει σε αυτή από άλλες δημοσιεύσεις.

Όλοι όσοι έχουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmail μπορούν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό ειδοποίησης για τις αναφορές που δέχονται τα άρθρα τους. Αν ο/η συγγραφέας το επιθυμεί, είναι δυνατό να δημιουργηθεί αυτόματα ένα δημόσιο προφίλ όπου θα παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις και οι αναφορές που αυτές έλαβαν. Δημιουργία Google Scholar Citations Profile

 1. Microsoft Academic Search

H Academic Search είναι μια δωρεάν υπηρεσία που αναπτύχθηκε από τη Microsoft για να βοηθήσει ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και επαγγελματίες να βρουν εύκολα και γρήγορα ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης που βασίζεται στη σημασιολογική αναζήτηση, δηλαδή αναζητεί έννοιες και όχι λέξεις-κλειδιά.
Είσοδος στην υπηρεσία Microsoft Academic Search