Επιλογή Σελίδας

Φιλοξενία Εκδηλώσεων & Εκπαιδευτικών Δράσεων

Η «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης» της ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει πλήρη οπτικοακουστικό τεχνολογικό εξοπλισμό για την διοργάνωση επιστημονικών εκπαιδευτικών διαλέξεων, παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.
• Ηχητικό εξοπλισμό για πραγματοποίηση παρουσιάσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων (Ηχεία, Κονσόλες κ.ά)
• Πλήρη μεταφραστικά συστήματα με ειδικές καμπίνες και ασύρματους δέκτες
• Ασύρματα και ενσύρματα μικροφωνικά συστήματα
• Projector υψηλής ανάλυσης