Επιλογή Σελίδας

Φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων

Η «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης» της ΑΣΠΑΙΤΕ εξυπηρετεί  φοιτητές και άλλων Ιδρυμάτων.

Οι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μπορούν να αναζητήσουν  το υλικό  της συλλογής της Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ μέσω του Ηλεκτρονικού της  Καταλόγου https://opac.seab.gr/search~S2*gre .

Επίσης, οι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων κατά την προσέλευση τους στη «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης»  της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν τη δυνατότητα:

  • να μελετήσουν στο χώρο της Βιβλιοθήκης υλικό από τη συλλογής της
  • να χρησιμοποιήσουν το χώρο μελέτης (Αναγνωστήριο)
  • να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  • να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους Laptop

Οι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων  δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού βιβλίων άμεσα από τη «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης»  της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Δανεισμός βιβλίων γίνεται μέσω της Υπηρεσίας του Διαδανεισμού δηλαδή με αίτημα από τη  Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου που ανήκουν, προς τη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η  μελέτη και η  χρήση των τεκμηρίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης από φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων, γίνεται ΜΟΝΟ  εντός της βιβλιοθήκης   ή μπορεί να γίνει ολιγόωρος δανεισμός, εφόσον ο φοιτητής αφήσει  την Ακαδημαϊκή ή  την Αστυνομική  του Ταυτότητα στην υπηρεσία δανεισμού-εξυπηρέτησης της «Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης»  της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης» της ΑΣΠΑΙΤΕ για τον εμπλουτισμό της συλλογής της δέχεται δωρεές βιβλίων, από φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων, οι οποίες αξιολογούνται ανάλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail: library@aspete.gr