Επιλογή Σελίδας

Ασύρματο Δίκτυο - Σταθμοί εργασίας

 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ διαθέτει χώρο με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χρήστες της.

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi μέσω του δικτύου Eduroam.

To Eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για τη διασύνδεση της διεθνούς ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και όχι μόνο.

Πλησιέστερο Eduroam

Για τη σύνδεσή σας χρειάζεται να διαθέτετε ενεργό ακαδημαϊκό λογαριασμό.

Οδηγίες σύνδεσης:

Οι χρήστες έχουν 2 επιλογές

  1. Όταν ζητηθούν στοιχεία σύνδεσης δώστε το username@aspete.gr

Τα διαπιστευτήριά σας στην υπηρεσία eduroam είναι το <username>@aspete.gr και ο προσωπικός κωδικός σας, που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας στο https://uregister.aspete.gr.

Διευκρινίζουμε ότι στο Eduroam χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την μορφή <username>@aspete.gr είτε αυτή είναι ίδια με το ακαδημαϊκό σας e-mail, είτε αυτό έχει ελαφρά διαφορετική μορφή (π.χ. <username>@xxx.aspete.gr).

2. Εάν η συσκευή σας το υποστηρίζει, μπορείτε να εγκαταστήσετε έτοιμο πακέτο ρυθμίσεων CAT (Configuration Assistant Tool). Μέσω αυτού του οδηγού μπορείτε να συμβουλευτείτε και να κατεβάσετε τα αντίστοιχα πακέτα

  1. εγκατάστασης / ασφάλειας από το https://cat.eduroam.org/?idp=1611.

Ο χρήστης με την εισαγωγή των στοιχείων του στο σύστημα αποδέχεται παράλληλα
και την καταγραφή:
1. του ονόματος χρήστη,
2. της χρονικής στιγμής εισόδου και εξόδου του στο ασύρματο δίκτυο, και
3. της IP διεύθυνσης που κατείχε κατά την διάρκεια σύνδεσης.

Η σύνδεση για κάθε χρήστη είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται η παροχή με οποιοδήποτε τρόπο υπηρεσιών διαδικτύου σε τρίτους.

Επίσης, για τους φοιτητές των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ / ΠΕΣΥΠ η Βιβλιοθήκη καθώς και οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν ακόμη ένα δίκτυο το EPPAIKPESYP, το οποίο είναι ασφαλισμένο με κωδικό QR CODE.

Ο κωδικός χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος και τη Βιβλιοθήκη.

Για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν μέσω Wi-Fi στη Βιβλιοθήκη σας δίνεται η δυνατότητα ενσύρματης σύνδεσης με δανεισμό καλωδίου Ethernet.

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του δικτύου οφείλει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.