Επιλογή Σελίδας

Αίτηση Παραγγελίας Βιβλίου

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα για να κάνετε παραγγελία βιβλίων στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της  Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ (Διδάσκοντες, Φοιτητές, Διοικητικούς).

  • Τα βιβλία που θέλετε να αιτηθείτε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, https://opac.seab.gr/search~S2*gre.
  • Το θεματικό περιεχόμενο των βιβλίων θα πρέπει να είναι συναφή και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα πεδία:

Στοιχεία Αιτούντος
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης):

Αίτηση παραγγελίας βιβλίου

Τμήμα (*)

Τεκμήρια

9 + 10 =