Επιλογή Σελίδας

Δανεισμός βιβλίων για Φοιτητές

Κανονισμός Δανεισμού βιβλίων για φοιτητές          

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει την υπηρεσία του Δανεισμού βιβλίων στα φοιτητές και είναι δανειστική για όλα τα ενεργά μέλη της.

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών:

 • Εγγραφή Νέου Μέλους
 • Ενημέρωση Δανειστικής Κατάστασης
 • Δανεισμός
 • Ξεχρέωση υλικού
 • Οδηγίες αναζήτησης, εντοπισμού και ανάκτησης του υλικού στον Ηλεκτρονικών Κατάλογο Αναζήτησης της Βιβλιοθήκης
 1. Τι είναι η υπηρεσία δανεισμού

– Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι δανειστική για όλα τα ενεργά μέλη της.

Η υπηρεσία δανεισμού είναι υπεύθυνη:

– Για το δανεισμό, την ανανέωση, την κράτηση, επανάκληση υλικού και μεριμνά για την έγκαιρη επιστροφή του.

– Για την εγγραφή νέων μελών, τη διαγραφή των αποφοιτησάντων από τη βάση δεδομένων των χρηστών και τη χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων.

– Επίσης, είναι αρμόδια να απαντάει στα ερωτήματα των χρηστών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών.

– Για την έκδοση στατιστικών στοιχείων, όπως αυτά εξάγονται από το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS).

– Για την επανατοποθέτηση του επιστρεφόμενου υλικού στα ράφια σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Dewey.

– Για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους χρήστες.

 1. Ποιος έχει δικαίωμα δανεισμού

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι οι φοιτητές της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι.  

 1. Πως μπορώ να γίνω μέλος

Προκειμένου να καταστεί ο δανεισμός εφικτός τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα πρέπει να κάνουν εγγραφή ως μέλη προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

α. Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί φοιτητές: Απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Στην περίπτωση που η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν είναι ενεργή θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη βεβαίωση της γραμματείας ότι ισχύει η φοιτητική ιδιότητα.

β. Φοιτητές ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ: Προκειμένου οι φοιτητές του ετήσιου επιμορφωτικού προγράμματος να αποκτήσουν δικαίωμα δανεισμού θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα δεδομένου ότι δε δικαιούνται ακαδημαϊκή. Αν οι χρήστες προέρχονται από τα παραρτήματα του ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ ανά την Ελλάδα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των άλλων χρηστών και για να εγγραφούν ως μέλη, οφείλουν να αποστέλλουν με e-mail την αστυνομική τους ταυτότητα και βεβαίωση από τις κατά τόπους γραμματείες ότι όντως ισχύει η φοιτητική τους ιδιότητα.

Η ακαδημαϊκή-αστυνομική ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και δε δανείζεται σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail) οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν εγκαίρως προκειμένου το προσωπικό να προβεί στην επικαιροποίηση. Τα προσωπικά στοιχεία και οι δανεισμοί των χρηστών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δε μεταφέρονται σε τρίτους.

Όλες οι κατηγορίες χρηστών μπορούν να παραλάβουν την αίτηση είτε από το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών είτε να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα μας e-Αιτήσεις: Αίτηση εγγραφής στη Βιβλιοθήκη

Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ απαραίτητη είναι η φυσική σας παρουσία και η επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που αποτελεί μέσω φυσικής ταυτοποίησης, με τον τρόπο αυτό γίνεστε ενεργό μέλος της Βιβλιοθήκης όσον αφορά την εξυπηρέτηση σας για δανεισμό βιβλίων.

 1. Συλλογή – Κατηγορίες υλικού

α. Συλλογή κανονικού δανεισμού: Περιλαμβάνει την κύρια συλλογή της Βιβλιοθήκης και κατά κυρίως βιβλιακό υλικό και CD-ROM που αποτελεί συνοδευτικό υλικό βιβλίων.

β. Συλλογή μη δανειζόμενου υλικού: Περιλαμβάνονται μοναδικά αντίτυπα, υλικό αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), οπτικοακουστικό υλικό (βιντεοκασέτες), σπάνιο υλικό και περιοδικές εκδόσεις. Τα μοναδικά αντίτυπα δανείζονται μόνο κατά περίπτωση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα (μονοήμερος δανεισμός).

γ. Συλλογή παρατεταμένου δανεισμού: Πρόκειται για συγκεκριμένους τίτλους βιβλίων που προορίζεται για δεκαπενθήμερο δανεισμό σε φοιτητές του ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ

5. Χρονικό Διάστημα και ποσότητα υλικού που μπορώ να δανειστώ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 4 4 εργάσιμες μέρες
Προπτυχιακοί Φοιτητές 4 4 εργάσιμες μέρες
Φοιτητές Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π. 4

4 εργάσιμες μέρες

*(15 μέρες για τη συλλογή του παρατεταμένου δανεισμού)

 

 1.  Επιστροφή υλικού

Η επιστροφή του υλικού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την προκαθορισμένη ημερομηνία που έχει οριστεί από το αρμόδιο προσωπικό. Το βιβλιακό ή οποιαδήποτε άλλου είδους υλικό θα πρέπει να  επιστρέφεται στην κατάσταση στην οποία δανείστηκε. Οι μέρες δανεισμού και επιστροφής τηρούνται αυστηρά και  εφαρμόζονται για όλες τις κατηγορίες χρηστών.

 1. Ανανέωση υλικού

Η ανανέωση του υλικού πραγματοποιείται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κράτηση από άλλο χρήστη. Οι χρήστες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και τα τεκμήρια. Όλες οι κατηγορίες των φοιτητών δικαιούνται δύο (2) ανανεώσεις των τεσσάρων (4) ή πέντε (5) ημερών αντίστοιχα. Τηλεφωνικές ή ανανεώσεις μέσω e-mail δεν πραγματοποιούνται, παρά μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα υγείας ή οι χρήστες βρίσκονται εκτός Αθηνών.

 1. Ανάκληση δανεισμένου υλικού

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών έχει το δικαίωμα να ζητάει πίσω δανεισμένο υλικό, όπου κρίνεται απαραίτητο και εφόσον έχουν παρέλθει επτά (7) ημέρες από τον αρχικό δανεισμό. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται και θα πρέπει να επιστρέψουν το υλικό εντός των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Επειδή, ισχύει το δανειστικό απόρρητο, το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών δεν μπορεί να παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου χρήστη. Η εν λόγω υπηρεσία έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μελών της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

 1. Κράτηση υλικού

Όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν κράτηση δανεισμένου υλικού και εφόσον βεβαιωθούν ότι υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα. Οι χρήστες τίθενται σε σειρά προτεραιότητας και ειδοποιούνται τηλεφωνικώς ή με e-mail από το αρμόδιο προσωπικό του Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών. Το κρατηθέν υλικό παραμένει στο ράφι των κρατήσεων για δύο (2) μέρες. Μετά το πέρας της των δύο ημερών, είτε δανείζεται στο επόμενο χρήστη στη λίστα αναμονής είτε επανατοποθετείται στα ράφια. Στην περίπτωση που υπάρχει αυξημένη ζήτηση του υλικού ο δανεισμός ισχύει για τέσσερις (4) μέρες χωρίς δικαίωμα παράτασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.   

 1. Εκπρόθεσμες επιστροφές

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό στην ημερομηνία που έχει οριστεί. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων δανεισμού επιβάλλεται ποινή στέρησης δανεισμού ισάξια με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, γεγονός που σημειώνεται και στην καρτέλα του κάθε χρήστη. Οι αποφοιτήσαντες που έχουν οφειλές προς της Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μπορούν να παραλάβουν τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων που απαιτείται για την ορκωμοσία τους.

 1. Απώλεια-καταστροφή δανεισμού

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το προς δανεισμό υλικό σε καλή κατάσταση, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος όταν απομακρύνεται από το χώρο της Βιβλιοθήκης. Η πιθανή καταστροφή ή απώλεια θα πρέπει να αναφέρεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών, έτσι ώστε το κατεστραμμένο ή απολεσθέν υλικό να αντικαθίσταται. Αν το προς αντικατάσταση υλικό δεν υπάρχει στο εμπόριο ο χρήστης δύναται να το αντικαταστήσει με υλικό παρόμοιας θεματολογίας ή νεότερη έκδοση στην περίπτωση βιβλίου.

   

 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσετε online την αίτηση Διαδανεισμού Βιβλίων:

> Αίτηση Δανεισμού Βιβλίων