Επιλογή Σελίδας

Προτάσεις για νέο υλικό

Όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν δικαίωμα παραγγελίας νέου υλικού (βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικές πηγές κλπ). Το θεματικό περιεχόμενο του υλικού θα πρέπει να είναι συναφές με τις επιστήμες που πραγματεύεται η ΑΣΠΑΙΤΕ, να συμβάλλει στον εμπλουτισμό της συλλογής της και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τα μέλη που ενδιαφέρονται να κάνουν πρόταση για νέο υλικό παρακαλούνται να ενημερώνονται  πρώτα  από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης https://opac.seab.gr/search~S2*gre ώστε να βεβαιώνονται  ότι το υλικό που επιθυμούν δεν υπάρχει ήδη στη συλλογή.

Οι προτάσεις για απόκτηση νέου υλικού που υποβάλλει το διδακτικό προσωπικό καταγράφονται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και γίνεται έλεγχος για τη  θεματολογία, το κόστος, το είδος κ.ά.

Για τις προτάσεις σας, παρακαλούμε να συμπληρώνετε  την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση  (https://library.aspete.gr/e-aitiseis/aitisi-paraggelias-vivlioy/)  και  στη συνέχεια θα έχετε  ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας σας από το αντίστοιχο τμήμα της «Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης»  της ΑΣΠΑΙΤΕ τηλεφωνικά  ή μέσω e-mail.