Επιλογή Σελίδας

Οδηγός Δανεισμού

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Δανεισμός

Όλα τα ενεργά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν δικαίωμα δανεισμού βιβλίων από την συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η  εγγραφή στη Βιβλιοθήκη γίνεται  με την συμπλήρωση της αίτησης που δίνεται στο Γραφείο Δανεισμού ή ηλεκτρονικά, με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή με την προσκόμιση βεβαίωσης από την αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που ανήκουν ή σύμβαση εργασίας για τους Καθηγητές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 Ένας (1) Μήνας
Προπτυχιακοί Φοιτητές 4 Τέσσερις (4) ημέρες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 4 Τέσσερις (4) ημέρες
Φοιτητές ΕΠΠΑΙΚ – ΠΕΣΥΠ 4 Τέσσερις (4) ημέρες
Διοικητικό Προσωπικό 4 Τέσσερις (4) ημέρες

 

Όροι δανεισμού

 1. Δικαίωμα δανεισμού έχετε έως και τέσσερα (4) βιβλία.
 2. Για τον δανεισμό των βιβλίων οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα.
 3. Δικαίωμα ανανέωσης των δανεισμένων Βιβλίων έχετε έως και δύο (2) φορές εκτός και αν έχει ζητηθεί το βιβλίο από άλλο χρήστη ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο.
 4. Σε περίπτωση που χρειάζεστε βιβλίο το οποίο είναι δανεισμένο επικοινωνήστε με το Γραφείο Δανεισμού.
 5. Η ανανέωση γίνεται στο Γραφείο Δανεισμού της Βιβλιοθήκης με τα βιβλία την ημέρα που θα πρέπει να γίνει η επιστροφή ή μία ημέρα πριν τη λήξη της επιστροφής.
 6. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του δανεισμένου υλικού επικοινωνήστε άμεσα με την Βιβλιοθήκη διαφορετικά μπορούν να υποβληθούν κυρώσεις.
 7. Με τη λήξη της σχέσης με την ΑΣΠΑΙΤΕ θα πρέπει να γίνει η επιστροφή όλων των δανεισμένων βιβλίων και να δοθεί η Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων απαραίτητη για την ορκωμοσία.

Υλικό της συλλογής που δεν δανείζεται

Τα βιβλία  της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ  τα οποία ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ είναι τα παρακάτω:

 • Το πρώτο αντίτυπο κάθε βιβλίου ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
 • Όταν ένα βιβλίο είναι μοναδικό αντίτυπο ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ
 • Το πληροφοριακό υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Handbook κλπ)
 • Τα περιοδικά της συλλογής ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ
 • Οπτικοακουστικό υλικό ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ

Η χρήση και η μελέτη του υλικού που ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ γίνεται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Αναγνωστήριο  ή με εξυπηρέτηση ολιγόωρου δανεισμού.

Διαδανεισμός

Όλα τα ενεργά μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες με τους όρους και την πολιτική που έχει ορίσει η κάθε Βιβλιοθήκη.

Οι φοιτητές άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από τη συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από αίτημα που θα κάνουν στη Βιβλιοθήκη τους.

Όριο παραγγελιών που έχει θεσπίσει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ ανά Ακαδημαϊκό Έτος είναι: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Καθηγητές 5 4 10 ημέρες
Προπτυχιακοί Φοιτητές 3 4 10 ημέρες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 5 4 10 ημέρες
Διοικητικό Προσωπικό 3 4 10 ημέρες

 

Ο Διαδανεισμός γίνεται στο Γραφείο Δανεισμού της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ με την συμπλήρωση της αίτησης για τον Διαδανεισμό ή ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Διαδανεισμού Βιβλίων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «’Ιρις».

Υποχρεώσεις χρηστών

 1. Να τηρείται απόλυτη ησυχία και τάξη σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης
 2. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών, ποτών, το κάπνισμα και η χρήση κινητού τηλεφώνου
 3. Να τηρείτε ο ανάλογος σεβασμό προς το προσωπικό, τη συλλογή και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης.
 4. Το αναγνωστήριο είναι χώρος μελέτης.
 5. Οι χρήστες πρέπει να διατηρούν όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης καθαρούς.
 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικών που μπορούν να προκαλέσουν φθορά στη συλλογή και στον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης.
 7. Να τηρούνται οι όροι δανεισμού και διαδανεισμού της συλλογής της Βιβλιοθήκης.
 8. Επιτρέπεται η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Βιβλιοθήκης σε όλα τα μέλη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος για αναζήτηση στη συλλογή και στις πηγές της Βιβλιοθήκης ΜΟΝΟ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 9. Επιτρέπεται η χρήση των Λογισμικών προγραμμάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ της Βιβλιοθήκης.
 10. Επιτρέπεται η χρήση μονάδας αποθήκευσης αρχείων (USB) για μεταφορά αρχείων.
 11. Απαγορεύεται η εγκατάσταση λογισμικών προγραμμάτων χωρίς την συγκατάθεση της Βιβλιοθήκης, του αρμόδιου Καθηγητή και του Κέντρου δικτύου . Αιτήματα για την εγκατάσταση προγραμμάτων στους Η/Υ μπορούν να διεκπεραιωθούν κατόπιν υποβολή αιτήματος.
 12. Απαγορεύεται η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Βιβλιοθήκης για πρόσβαση σε ιστοσελίδες μη Ακαδημαϊκού χαρακτήρα, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και η χρήση παράνομων υπηρεσιών.
 13. Απαγορεύεται η προσπάθεια με οποιοδήποτε τρόπο η διαγραφή ή η αλλοίωση ηλεκτρονικών αρχείων της Βιβλιοθήκης.
 14. Να τηρούνται οι κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας της συλλογής της Βιβλιοθήκης.
 15. Η Βιβλιοθήκη δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια ή τη φθορά οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου των χρηστών. Για το λόγο αυτό συνιστάται να παίρνουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα.
 16. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορεί να ζητήσει των έλεγχο των προσωπικών αντικειμένων σας σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος ασφάλειας και προστασίας που υπάρχει στις εξόδους της Βιβλιοθήκης.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

Ώρες Δανεισμού

Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 – 20:00
Παρασκευή  09:00 – 19:00
*Η υπηρεσία δανεισμού παρέχεται έως και ένα τέταρτο πριν τη λήξη του ωραρίου.

Τμήμα Δανεισμού

Τηλέφωνα: 2102896786, 2102896983, 2102896979
e-mail: library@aspete.gr