Επιλογή Σελίδας

Απομακρυσμένη Σύνδεση - VPN

Για την απομακρυσμένη σύνδεση – VPN η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ μέσω της υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network – VPN) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναγνωρίζονται (με βάση τη δικτυακή διεύθυνση IP του υπολογιστή τους) ως προερχόμενοι από την ΑΣΠΑΙΤΕ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή, την αναγνώριση. Μπορείτε για παράδειγμα να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές όπως ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Η υπηρεσία είναι ενεργή όσο είναι ενεργός o ιδρυματικός λογαριασμός του χρήστη.

Για τις οδηγίες σύνδεσης ακολουθήστε τον σύνδεσμο Συνδέσεις VPN