Επιλογή Σελίδας

Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων

Οι τελειόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ για να πάρουν το πτυχίο τους, οφείλουν να τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα που τυχόν υπάρχει (επιστροφή ή αντικατάσταση) απέναντι στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να διαγραφούν από το Τμήματα τους, οφείλουν να τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα που τυχόν υπάρχει (επιστροφή ή αντικατάσταση)  απέναντι στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σε κάθε περίπτωση, οι βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων για όσους φοιτητές έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας ή διαγραφής εκδίδονται από το γραφείο Δανεισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Γραμματείες των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

 

> Αίτηση Βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων