Επιλογή Σελίδας

Ωράριο Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί

Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00 – 19:00, και

Παρασκευή 9:00 – 18:00

Το ωράριο δύναται να τροποποιείται κοντά σε ημέρες αργιών, τους θερινούς μήνες και τις περιόδους εξετάσεων.

Τις ημέρες επίσημων αργιών η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή.

Για κάθε αλλαγή, θα αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις στην κεντρική μας ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες δανεισμού και επιστροφών παρέχονται μέχρι και ένα τέταρτο πριν τη λήξη του ωραρίου.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το ωράριο λειτουργίας μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 2896 981 & 210 2896 788 και στο e-mail library@aspete.gr.