Επιλογή Σελίδας

Αίτηση Δωρεάς Βιβλίων προς τη Βιβλιοθήκη

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εάν θέλετε να κάνετε δωρεά στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ κάποιο βιβλίο, περιοδικό ή άλλο υλικό.

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ αποδέχεται τις δωρεές που εμπλουτίζουν τη συλλογή της και εξυπηρετούν το σκοπό λειτουργίας σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια:
– Τη θεματολογία με βάση τις επιστήμες που πραγματεύεται η ΑΣΠΑΙΤΕ.
– Την ιστορικότητα και τη σπανιότητα του υλικού της δωρεάς
– Τη συμπλήρωση ελλείψεων των συλλογών της Βιβλιοθήκης
– Να είναι σε καλή κατάσταση το υλικό

Θα αξιολογήσουμε την πρόταση σας και θα σας ενημερώσουμε για το ενδιαφέρον μας, οι δωρητές πρέπει να γνωρίζουν ότι το υλικό που δωρίζουν θα ενσωματωθεί στη συλλογή της Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ θα επεξεργαστεί, θα καταχωρηθεί στον κατάλογο και θα είναι διαθέσιμο προς χρήση από το κοινό.
Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς το κόστος μεταφοράς προ τη βιβλιοθήκη βαρύνει τον δωρητή.

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα πεδία:
Στοιχεία Αιτούντος
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης):

Αίτηση Δωρεάς Υλικού προς τη Βιβλιοθήκη

Σημειώστε τα βιβλία που θα θέλατε να κάνετε δωρεά στην Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ

14 + 7 =