Επιλογή Σελίδας

Γενικά

Γενικά

Ιστορική Αναδρομή

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1971 έχοντας στη συλλογή της  ένα  μικρό αριθμό βιβλίων, ελάχιστο αριθμό τίτλων περιοδικών , περιορισμένους χώρους και παράλληλη  λειτουργία ως τμήμα διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων και σημειώσεων των καθηγητών προς τους σπουδαστές της.

Το 1973-1974 με την εποπτεία της UNESCO, η οποία τότε είχε αναλάβει την οργάνωση της ΣΕΛΕΤΕ, συντάχθηκε ο πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης από εμπειρογνώμονες βιβλιοθηκονόμους, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε σημαντικά η συλλογή της σε τίτλους βιβλίων.

Από το 1978 και μετά άρχισε να λειτουργεί αμιγώς ως Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε όλα τα μέλη του Ιδρύματος.

Αρχικά το βιβλιοστάσιο βρισκόταν στο χώρο του αναγνωστηρίου και η πρόσβαση  από τους σπουδαστές ήταν ελεύθερη. Από το 1988 και έκτοτε το βιβλιοστάσιο μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο μη προσβάσιμο στους αναγνώστες.

Το 1997 η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ – του Β΄ ΚΠΣ «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση λειτουργίας των Βιβλιοθηκών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και αυτό συνέβαλε στη δημιουργία  νέων  επιπρόσθετων  χώρων, ενώ υπήρξε και μια σημαντικότατη αύξηση της συλλογής της.

Την περίοδο αυτή ξεκίνησε και η ηλεκτρονική καταλογογραφηση της συλλογής της «Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ» με αυτοματοποιημένο Βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα  και αφορούσε τόσο   στην τρέχουσα καταλογράφηση των τεκμηρίων της όσο  και στην αναδρομική. 

Από το  Δεκέμβριο του 2016 η «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ» βρίσκεται σε νεόδμητο κτήριο. Το κτήριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με σύγχρονες μεθόδους , για να καλύπτει τις  ανάγκες της Βιβλιοθήκης και είναι  ειδικά διαμορφωμένο (φυσικός φωτισμός, κατάλληλη  θερμοκρασία κ.ά.) για τη σωστή συντήρηση του υλικού  και την  προστασία των τεκμηρίων της συλλογής.

Τα βιβλία είναι ταξιθετημένα και ταξινομημένα σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey Demical Classification, Edition 21.

Ο χώρος μελέτης είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ, παρέχοντας  τους  τη δυνατότητα να μελετούν και να εκπονούν τις εργασίες τους.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης χώρο με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ  για   αναζήτηση πληροφοριών στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης , για πρόσβαση στο  διαδίκτυο και  για την εκπόνηση των εργασιών τους.

Ταυτόχρονα τα μέλη της Βιβλιοθήκης  έχουν τη δυνατότητα να  χρησιμοποιούν  τα προσωπικά  τους Laptop αξιοποιώντας τις διαθέσιμες  θύρες  που υπάρχουν  για ενσύρματη σύνδεση στο  δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ, ή να κάνουν  χρήση  της  υπηρεσίας  Wi-fi Eduaroam, (ασύρματη σύνδεση με το δίκτυο  του Ιδρύματος της ΑΣΠΑΙΤΕ),  με κωδικούς πρόσβασης  που δίνονται στους ενδιαφερόμενους  από τη «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ» .

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να  παρέχει αξιόλογες, σύγχρονες  και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες με  κύριο γνώμονα την ανάπτυξη και τον  εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των συλλογών της (έντυπες, ηλεκτρονικές και ψηφιακές), για την καλύτερη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Σκοπός της  «Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ»  είναι  η ενίσχυση  και η ανάπτυξη  των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.