Επιλογή Σελίδας

Υποστήριξη στην Έρευνα

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ για την υποστήριξη και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής έρευνας που εκπονείται στο πλαίσιο των δράσεων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει λειτουργίες, υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών πληροφοριακών αναγκών των Μελών της Ακαδημαϊκού Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Ενημέρωση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας καθώς και των επισκεπτών για τις υπηρεσίες που διαθέτει η Βιβλιοθήκη όσον αφορά την υποστήριξη και διεκπεραίωση της έρευνας
 2. Ατομική υποστήριξη στην έρευνα
 3. Αναζήτηση εντοπισμός βιβλιογραφίας
 4. Αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών citations και impact factor
 5. Κυκλοφορία υλικού – Δανεισμός, Επιστροφή, Ανανέωση και Κράτηση των βιβλίων
 6. Διαδανεισμός βιβλίων από και προς συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες
 7. Ιδρυματικό Αποθετήριο
 8. Ηλεκτρονικές Πηγές
 9. Ανοικτή Πρόσβαση
 10. Διαχείριση διδακτικών συγγραμμάτων – ΕΥΔΟΞΟΣ (παραγγελία, επιστροφές και επαναδιάθεση)
 11. Virtual Pribate Network (VPN)
 12. Υποστήριξη ΑΜΕΑ
 13. Λογισμικό Turnitin
 14. Αναγνωστήριο – Η/Υ
 15. Παραγγελία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού
 16. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσηs e-Class – Ηλεκτρονικά Μαθήματα
 17. Υπηρεσία «Ρωτήστε μας»
 18. Επίσης μπορείτε να διευθετήσετε συνάντηση με τον εξειδικευμένο Βιβλιοθηκονόμο για να σας βοηθήσει στην έρευνα σας

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα θεματικά υπομενού του site της Βιβλιοθήκης.