Επιλογή Σελίδας

Αίτηση για Διαδανεισμό Βιβλίων

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα για την χρήση της υπηρεσίας του Διαδανεισμού από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά στα εγγεγραμμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ (διδάσκοντες, φοιτητές, διοικητικούς).

  • Τα αιτήματα για διαδανεισμό βιβλίων αφορούν υλικό που δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, https://opac.seab.gr/search~S2*gre.
  • Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή να επιλεγεί η αποστολή με ταχυμεταφορέα, τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο.
  • Το υλικό που δανείζεται υπόκειται στον κανονισμό δανεισμού της προμηθεύτριας Βιβλιοθήκης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα πεδία:

Στοιχεία Αιτούντος
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης):

Αιτούμαι διαδανεισμό βιβλίου/ων

Ιδιότητα

Τμήμα

Στοιχεία Τεκμηρίων

10 + 10 =