Επιλογή Σελίδας

Αίτηση ψηφιοποίησης υλικού

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα η οποία είναι διαθέσιμη μόνο σε εντυποανάπηρα άτομα και άτομα με άλλες αναπηρίες με βάση το Νόμο 4672/2020 – ΦΕΚ 48/Α/4-3-2020 και είναι εγγεγραμμένα μέλη στην Υπηρεσία ΑμεΑ της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Συγκεκριμένα η αίτηση αυτή αφορά τη μετατροπή σε προσβάσιμη μορφή εκπαιδευτικού υλικού για φοιτητές και φοιτήτριες ΑμεΑ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα πεδία:

Στοιχεία Αιτούντος
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης):

Αίτηση ψηφιοποίησης βιβλίου

Τμήμα (*)

Ακαδημαϊκή Ιδιότητα (*)

Εκπαιδευτικό υλικό

Προσοχή

3 + 10 =

(*) Με την παρούσα αίτηση δηλώνω ότι ανήκω στα επωφελούμενα άτομα του άρθρου 3, παράγραφος β, του Νόμου 4672/2020 (ΦΕΚ 48/Α/4-3-2020) και αποδέχομαι τους όρους που υπαγορεύει.