Επιλογή Σελίδας

Δωρεές

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ αποδέχεται τις δωρεές που εμπλουτίζουν τη συλλογή της και εξυπηρετούν το σκοπό λειτουργίας σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Το είδος των τεκμηρίων
  • Τη θεματολογία με βάση τις επιστήμες που πραγματεύεται η ΑΣΠΑΙΤΕ.
  • Την ιστορικότητα και σπανιότητα του υλικού της δωρεάς
  • Την ανάπτυξη της συλλογής της Βιβλιοθήκης
  • Τη συμπλήρωση ελλείψεων των συλλογών της Βιβλιοθήκης
  • Να είναι σε καλή κατάσταση τα τεκμήρια.

Θα υπάρχει αξιολόγηση της πρόταση σας και θα σας ενημερώσουμε για το ενδιαφέρον μας, οι δωρητές πρέπει να γνωρίζουν ότι το υλικό που δωρίζουν θα ενσωματωθεί στη συλλογή της Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ θα επεξεργαστεί, θα καταχωρηθεί στον κατάλογο και θα είναι διαθέσιμο προς χρήση από το κοινό.

Σε περίπτωση αποδοχής της δωρεάς το κόστος μεταφοράς προς τη βιβλιοθήκη βαρύνει το δωρητή.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ αποστέλλει στον δωρητή ευχαριστήρια επιστολή.