Επιλογή Σελίδας

Κατάθεση Διατριβών

Στη «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης» της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό που θα συνταχθεί, η κατάθεση των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και των διδακτορικών διατριβών, θα γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή.