Επιλογή Σελίδας

Απομακρυσμένη Εξυπηρέτηση Χρηστών - VPN

Η Βιβλιοθήκη &Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αναβάθμισε την υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων τις οποίες θα βρείτε στο Μενού e-Αιτήσεις.

Με κύριο στόχο, να καλύψουμε τις πληροφοριακές ανάγκες των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ με σύγχρονες υπηρεσίες για άμεση και έγκυρη πληροφοριακή εξυπηρέτηση.

Επίσης, τα μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν απομακρυσμένα για τις πληροφοριακές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες με τις ακόλουθες επιλογές:
• Τηλεφωνικώς
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
• Υποβολή ερώτησης μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας