Επιλογή Σελίδας

Ηλεκτρονικές Συλλογές

Επιστημονική Διημερίδα του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του με θέμα:

«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα»

Το Αποθετήριο Κάλλιπος είναι ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων και βοηθημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμώνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  Στόχος του Αποθετηρίου είναι η συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση συγγραμμάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Στο Αποθετήριο συγκεντρώνεται το υλικό που έχει παραχθεί στα πλαίσια του Έργου «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα». Κάθε παραγόμενο πανεπιστημιακό συγγράμμα αντιστοιχεί προς ένα διδασκόμενο ακαδημαϊκό μάθημα. Για κάθε σύγγραμμα που διατίθεται ως αυτόνομο τεκμήριο υπάρχουν και τα κεφάλαια που το συναποτελούν.

Η είσοδος στο Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ελεύθερη μέσω διαδικτύου, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς. Το Αποθετήριο παρέχει στους χρήστες/μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τη δυνατότητα αναζήτησης σε πηγές πλήρους κειμένου που διατίθενται σε (μορφότυπο) pdf και σε (μορφότυπο) epub και ανάκτησης του περιεχομένου, οργανωμένο σε μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να συνθέσουν καινοτόμες προσεγγίσεις στα μαθήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όλα τα αρχεία EPUB που φιλοξενούνται στο αποθετήριο του «Κάλλιπου» μπορούν να διαβαστούν online, μέσω του ενσωματωμένου λογισμικού ανάγνωσης Readium. Το Αποθετήριο περιλαμβάνει τους εξής τύπους τεκμηρίων: Ηλεκτρονικά συγγράμματα, Κεφάλαια βιβλίων, Εικόνες, Ηχητικά αποσπάσματα, Βίντεο, Μαθηματικά αντικείμενα, Αλγόριθμοι, Χάρτες, Πίνακες και Διαδραστικά αντικείμενα

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να εντοπίσετε τα τεκμήρια σας:

Σχολή / Τμήμα

Θέμα

Σύγγραμμα

Τίτλο

Συγγραφέα 

Μέσω της διαδικτυακής πύλης HEAL-Link τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες. Σε ορισμένους εκδότες υποστηρίζεται η Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) μέσω του λογισμικού shibboleth. Η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της πρόσβασης.

Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των τευχών των περιοδικών και των βιβλίων. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα τεκμήρια θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.

Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών του HEAL Link. Επισημαίνεται ότι η χρήση των παραπάνω Υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο σε χρήστες των Ιδρυμάτων-μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για τις προσωπικές εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές τους ανάγκες και μόνο. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης των Υπηρεσιών αυτών θα σημάνει σοβαρότατες κυρώσεις για τους χρήστες και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.

Elsevier e-books

Πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών, οι 91 από τους οποίους είναι πλέον διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της Emerald.

Πλήρες κείμενο σε 20 περίπου τίτλους εγχειριδίων.

Πλήρες κείμενο σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών.

Πλήρες κείμενο σε 400 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών Chemical, Petrochemical and Process Engineering Collection, Mechanical Engineering and Materials Collection, Electronics and Electrical Engineering Collection.

Emerald e-Book Series

Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών Emerald Business, Management and Economics και Emerald Social Sciences. Τρεις από τους τίτλους σειρών (Innovation and Leadership in English Language Teaching, Syntax and Semantics, Studies in Writing) έχουν αγοραστεί από τον Brill και είναι πλέον διαθέσιμοι μονάχα μέσω της δικής του πλατφόρμας .

IEEE Proceedings

Πλήρες κείμενο στα πρακτικά συνεδρίων της IEEE.

Springer e-Books

Πλήρες κείμενο σε 2500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.

Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2017)

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 65.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λπ.

Taylor & Francis Group eBooks

Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου.

Wiley Online Books Collection (2011-2015)

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 6500 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015.

Directory of Open Access Books (DOAB)

Πλήρες κείμενο σε πάνω από 8000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 220 εκδοτών.

SciELO Books

Πλήρες κείμενο σε π 500 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και αποσκοπεί στο να παρέχει προσβάσιμότητα (μέσω διαδικτύου) σε βιβλία στους δικαιούχους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Αποτελεί, επίσης, την πρώτη προσπάθεια συλλογικού διαδικτυακού δημοσίου καταλόγου (Οnline Public Access Catalogue – OPAC), ο οποίος να τεκμηριώνει βάσει των διεθνών προτύπων τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις.

Στην AMELib τεκμηριώνονται και αναρτώνται τα διδασκόμενα βιβλία των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ που συμμετέχουν στο Συνεργατικό Δίκτυο. Επίσης, παραχωρούνται τεκμήρια από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων για τον σκοπό αυτό, καθώς και πηγές ανοιχτής πρόσβασης.

Η εντυπο-αναπηρία αναφέρεται στα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ανάγνωση έντυπου υλικού χωρίς υποβοήθηση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω μιας φυσικής αναπηρίας που δεν του/της επιτρέπει να κρατήσει ένα βιβλίο, λόγω μιας αντιληπτικής ή μαθησιακής δυσκολίας, όπως δυσλεξία και εξαιτίας τύφλωσης ή οπτικής αναπηρίας. Δικαιούχοι χρήστες των υπηρεσιών του Συνεργατικού Δικτύου και της AMELib είναι τα εντυπο-ανάπηρα (print-dsabled) μέλη των βιβλιοθηκών του Δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε e-mail: amelib.seab.gr/contact.

Στην ελληνική νομοθεσία ως εντυποανάπηρα άτομα ορίζονται εκείνα που «πάσχουν από ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση η οποία δεν δύναται να διορθωθεί με χρήση διορθωτικών φακών σε τέτοιο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός για ανάγνωση, είναι κωφοί, και γενικότερα δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεων τους» (άρθρο 3 της σχετικής Υπ. Απόφαση). Οι δικαιούχοι εντυπο-ανάπηροι χρήστες έχουν πρόσβαση στο σύνολο της συλλογής της AMELib, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους.

Οργανισμοί – Εκδότες που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση (Open Access) σε όλα ή κάποια από τα ηλεκτρονικά βιβλία

Σhikari

NUMDAM

Jstor

Γενικού Περιεχομένου

Free-Ebooks

Τα βιβλία στη σελίδα αυτή διατίθενται ελεύθερα και έχουν άδεια creative commons ή έχουν καταχωρηθεί κατόπιν άδειας των συγγραφ