Επιλογή Σελίδας

Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/KA1, HIGHER EDUCATION SECTOR     

Το ERASMUS+ (2021-2027) είναι το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Μέσω του Προγράμματος Erasmus+/KA1: Higher Education Sector χρηματοδοτούνται:
•    Η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό
•    Η κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό
•    Η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στο εξωτερικό και η κινητικότητα προσκεκλημένου προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών της αλλοδαπής για διδασκαλία σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
•    Η κινητικότητα προσωπικού (διδακτικού και διοικητικού) για επιμόρφωση στο εξωτερικό.

Επιλέξιμα Ιδρύματα για την κατά τα ανωτέρω επιχορήγηση για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού είναι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον με τον ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ είναι κάτοχος του ανωτέρω Χάρτη Erasmus+ (ECHE) με διάρκεια ισχύος από το 2021 έως το 2027.

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Aρμόδιο Τμήμα ΕRASMUS+/KA1: https://erasmus.aspete.gr