Επιλογή Σελίδας

Αίτηση δήλωσης επιστροφής συγγραμμάτων «Εύδοξος»

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα για επιστροφές διδακτικών συγγραμμάτων του «Ευδόξου» που παραδόθηκαν εσφαλμένα στους φοιτητές του Ιδρύματος.

Ο φοιτητής που θα λάβει σχετικό μήνυμα από το σύστημα του Ευδόξου θα πρέπει να προσέλθει στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ με την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα και να παραδώσει τα βιβλία ώστε να μπορέσει να κάνει νέα δήλωση συγγραμμάτων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα πεδία:

Στοιχεία Αιτούντος
(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης):

Αίτηση δήλωσης επιστροφής συγγραμμάτων «Εύδοξος»

Τμήμα (*)

Τίτλοι συγγραμμάτων προς επιστροφή

3 + 12 =