Επιλογή Σελίδας

Πρόσβαση στο λογισμικό ελέγχου πιθανής λογοκλοπής - Turnitin

Πρόσβαση στο λογισμικό ελέγχου πιθανής λογοκλοπής – Turnitin

Το ίδρυμα μας εξασφάλισε την πρόσβαση στο Λογισμικό Λογοκλοπίας Turnitin , για τα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Η πρόσβαση αυτή αποτελεί υλοποίηση της απόφασης ΔΕ 32 / 26-7-2019 θέμα 1.11 και ανατέθηκε στη Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), με βάση την απόφαση του Συνεδρίου Πρυτάνεων (82η Πρυτανεία Συνόδου / 15.10.2016 και 83η Σύνοδος Πρυτανείων / 6 / 2/17), για την προμήθεια λογισμικού λογοκλοπής για τις Ανώτατες Σχολές.

Το  Turnitin ,  είναι ένα λογισμικό το οποίο εμπιστεύονται πάνω από 15.000 ιδρύματα σε περισσότερες από 140 χώρες, πάνω από 1,6 εκατομμύρια καθηγητές και 26 εκατομμύρια φοιτητές παγκοσμίως. Οι εργασίες των φοιτητών μπορούν να συγκριθούν με το περιεχόμενο της τεράστιας βάσης δεδομένων του  Turnitin .

 1. Περιεχόμενο

Η Turnitin , παράγει αναφορές, ανιχνεύει ενδεχόμενη λογοκλοπή. Η σύγκριση γίνεται σε περιεχόμενο του διαδικτύου, με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μηχανών αναζήτησης.

Το Turnitin , αναθεωρεί στους διακομιστές του όχι μόνο το τρέχον περιεχόμενο αλλά και σε αλλαγμένες ή ακόμα και σε διαγεγραμμένες ιστοσελίδες. Πιο συγκεκριμένα σε:

 • ανοικτό προσπελάσιμο περιεχόμενο του διαδικτύου,
 • οι εργασίες των φοιτητών που έχουν κατατεθεί στο σύστημα,
 • περιεχόμενο εκδότες που δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμο.
 • ψηφιακά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης. 

 

Το περιεχόμενο του φοιτητή συγκρίνεται με την τεράστια βάση δεδομένων του  Turnitin ,  η οποία περιλαμβάνει:

 • 62+ ιδρύματα ιστοσελίδες,
 • 734+ εκατομμύρια εργασίες φοιτητών όλων των βαθμίδων,
 • 160 + εκατομμύρια άρθρα από ακαδημαϊκά βιβλία και εκδόσεις σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους παγκοσμίως εκδοτικούς οίκους (CrossCheck, Gale, Emerald Journals, SAGE Reference, Pearson, McGraw-Hill, ABC CLIO, Ebsco Host και Wiley κ.ά.).
 • Ο   έλεγχος πρωτοτυπίας του Turnitin,   εκτός της συγκεκριμένης δυνατότητας, περιλαμβάνει και τις λειτουργίες της ανίχνευσης της λογολογίας σε μεταφρασμένο κείμενο.
 1. Πρόσβαση

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η διάθεση του  Turnitin  ,   ως εργαλείου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα της ΑΣΠΑΙΤΕ, για την αποτροπή της εσφαλμένης χρήσης των πηγών και για την προσέγγιση του επιστημονικού τρόπου σύνταξης εργασιών. Η τήρηση των κανόνων για τις αναφορές είναι ορθές πρακτικές για ένα επιστημονικό περιβάλλον. Το εργαλείο αυτό θα παρασχεθεί ως υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, το οποίο αναλαμβάνει:

 • την εκπαίδευση και την υποστήριξη των χρηστών τους, 
 • την συνεχή ενημέρωση των μη καταχωρημένων εγγραφών από το ίδρυμα, 
 • την οριστική διαγραφή των μη καταχωρημένων εγγραφών από την βάση, των αναβαθμίσεων του συστήματος.

 

 • Εγγραφή

Δικαίωμα χρήσης του Turnitin έχουν όλοι οι διδάσκοντες της ΑΣΠΑΙΤΕ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ κλπ.) που ασκούν θεσμικές διδακτικές λειτουργίες και μπορούν να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης κατόπιν αίτησής τους προς την Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι αποσπασμένοι – ωρομίσθιοι καθηγητές θα πρέπει να επισυνάψουν βεβαίωση από το Τμήμα Γραμματείας τους, στην οποία θα προσδιορίζεται η χρονική περίοδος συνεργασίας τους με την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Βιβλιοθήκης                     e-mail: library@aspete.gr. 

 1. Μορφές Λογοκλοπής –  Λογοκλοπία φάσματος

Το Spectrum plagiarism είναι ένας οδηγός που βοηθά τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές να αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές λογοκλοπών.
Το παρόν κείμενο δεν έχει εξαντλήσει τις μορφές του γραφολογικού λόγου, αλλά οι πιο συχνές γραπτές μορφές γραφολογίας είναι η:

 1. ανατύπωση της λέξης προς την λέξη,
  2. την αναγνώριση και την παρουσίαση του συνόλου ή μέρους της εργασίας τρίτου ,
  3. την αναγραφή του κειμένου από την εργασία του τρίτου που δεν τηρεί τους κανόνες αναφοράς, χωρίς αναφορά,
  5. παραπομπή σε πηγή που αποτελεί την πλειοψηφία της εργασίας.
  6. παραποίηση στοιχείων της πηγής,
  7. διπλή υποβολή όλου ή μέρους του δικού του έργου σε νέο ως νέα δημοσίευση χωρίς αναφορά στην προηγούμενη.
  8.χρήση εικόνων, βίντεο και ήχου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς άδεια χρήσης.

 2. Επόμενες ενέργειες

Στην παρούσα φάση υλοποίησης της υπηρεσίας δεν υποστηρίζεται η πρόσβαση και η χρήση του συστήματος από τους φοιτητές. Ο διδάσκων, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να αποστείλει στον φοιτητή το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της εργασίας / διδακτορικής εργασίας μετά την είσοδό τους στο λογισμικό.

Βιβλιογραφίες

 1. Sutherland-Smith, 2008, «Λογοκλοπή: Η Διαδικτυακή και η Φοιτητική Γραφή: Βελτίωση της Ακαδημαϊκής Ακεραιότητας», Εφημερίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολιτικής και Διοίκησης, Vol. 32, Νο. 1, Φεβρουάριος 2010, 5-16.