Επιλογή Σελίδας

Προσωπικό

Προϊσταμένη

Σεβαστή Χόνδρου
PhD Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,

MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Τηλ.: 210-2896747
email: schondrou@aspete.gr

Προσωπικό

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τριάντη Αλεξάνδρα
MSc.
Information Systems, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ. : 210-2896786
email: atrianti@aspete.gr

Μπιρλή Μαρία
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.: 210-2896821
email: mbirli@aspete.gr

Βαρέλη Αικατερίνη
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Τηλ.:210-2896788
email: avareli@aspete.gr

Γρυντάκης Μιχαήλ
MSc. Ιστορία
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ.:210-2896979
email: mgrintakis@aspete.gr

Υπεύθυνος Λειτουργίας του Πράσινου Κτιρίου

Γιώργος Καρατζάς
ΔΕ Τεχνικός Κτιριακών & Συγκοινωνιακών Έργων
Τηλ.: 210-2896982
email: gkaratzas@aspete.gr