Επιλογή Σελίδας

Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη Βιβλιοθήκη & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ, η αίτηση εγγραφής παρέχεται αποκλειστικά στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ (διδάσκοντες, φοιτητές, διοικητικούς).

Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ απαραίτητη είναι η φυσική σας παρουσία και η επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας που αποτελεί μέσω φυσικής ταυτοποίησης με τον τρόπο αυτό γίνεστε ενεργό μέλος της Βιβλιοθήκης όσον αφορά την εξυπηρέτηση σας για δανεισμό βιβλίων.

Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την απόδοση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας δια αντιπροσώπου.

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα πεδία:

(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης):

Αίτηση Εγγραφής Μέλους στη Βιβλιοθήκη & Κέντρου Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ιδιότητα (*)

Τμήμα (*)

11 + 8 =