Επιλογή Σελίδας

Αίτηση Βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα για την έκδοση «Βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων», ισχύει για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας ή διαγραφής από το Τμήματος τους.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μετά από έλεγχο στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης παρέχει την απαραίτητη Βεβαίωση μη οφειλής.

Οι βεβαιώσεις μη οφειλής βιβλίων εκδίδονται από το γραφείο Δανεισμού και αποστέλλονται υπηρεσιακά στις Γραμματείες των Τμημάτων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα πεδία:

(* πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης):

Αίτηση Βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων

Τμήμα (*)

7 + 13 =