Επιλογή Σελίδας

Εκπαίδευση Χρηστών

Η «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης» της ΑΣΠΑΙΤΕ θα διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία θα απευθύνονται στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ, με κύριο στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους σε ότι αφορά:

• την εξοικείωση των μελών με τους χώρους του κτηρίου της Βιβλιοθήκης
• τις υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη
• την αναζήτηση υλικού μέσω του Ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC)
• την αναζήτηση πληροφοριών στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
• την αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου
• τον τρόπο ανεύρεσης και χρήσης των πληροφοριακών πηγών

Λαμβάνοντας τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης της COVID-19, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά κατόπιν συνεννόησης.