Επιλογή Σελίδας

Διαδανεισμός Φοιτητών

Κανονισμός Λειτουργίας

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφορησης της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ από τον Ιούνιο του 2016 παρέχει την υπηρεσία του Διαδανεισμού (Interlibrary Loan) βιβλίων στους χρήστες της σε συνεργασία το δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Δ.Δ.Ε.Β) που σε διεθνές επίπεδο αναφέρεται ως Hellenic Interlibrary Loan network. Ο Διαδανεισμός πραγματοποιείται με το σύστημα διαχείρισης Διαδανεισμού βιβλίων «ΙΡΙΣ», που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), τόσο ως πελάτης όσο και ως προμηθευτής.

Η υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει ως αποστολή της την εξυπηρέτηση των μελών της καθώς και των μελών άλλων ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η διαδικασία διαδανεισμού εξαρτάται από τον τύπο του υλικού, από την ιδιότητα του χρήστη καθώς και την πολιτική των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών.
Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον σύνδεσμό: Πολιτική Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΣΚΕΑΒ.

Σκοπός Κανονισμού

Σκοπός του εν λόγω κειμένου είναι να καθορίσει την πολιτική που ακολουθείται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με την υπηρεσία του Διαδανεισμού.

Ορισμός

Ο Διαδανεισμός είναι η υπηρεσία δανεισμού βιβλίων ή άρθρων, που δε συμπεριλαμβάνονται στην έντυπη ή ψηφιακή συλλογή μιας Βιβλιοθήκης και υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας τους από άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες προκειμένου να καλυφθούν οι πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών.

 Ι. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΗ     

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση του αιτήματος, σε περίπτωση που θέλετε να σας αποτελεί, η καταβολή του χρηματικού ποσού που απαιτείται για την παραγγελία των βιβλίων. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα παραλαμβάνει απόδειξη ότι έχει πληρώσει το απαιτούμενο ποσό.

 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης:

Δικαίωμα χρήσης αυτής της υπηρεσίας έχουν οι εξής κατηγορίες:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης της ΑΣΠΑΙΤΕ και να μην έχουν οφειλές. Απαραίτητη για την ταυτοποίηση των στοιχείων του χρήστη είναι η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας,  σε ισχύ. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και δε δανείζεται σε άλλον. 

 1. Όριο παραγγελιών για κάθε κατηγορία χρηστών:

Το όριο παραγγελιών που έχει θεσπιστεί είναι το παρακάτω:

 • Για τους προπτυχιακούς φοιτητές τρεις (3) παραγγελίες και έως τέσσερα (4) βιβλία ανά παραγγελία.
  • Για τους καθηγητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές πέντε (5) παραγγελίες ανά Ακαδημαϊκό Έτος και έως τέσσερα (4) βιβλία ανά παραγγελία.
  • Διοικητικό Προσωπικό πέντε (5) παραγγελίες ανά Ακαδημαϊκό Έτος και έως τέσσερα (4) βιβλία ανά παραγγελία.

iii. Υποβολή αιτημάτων Διαδανεισμού:

Το αίτημα του διαδανεισμού θα πρέπει να υποβληθεί:
• είτε ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο αποθηκεύετε το έγγραφο της αίτησης στο σκληρό σας δίσκο, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία της φόρμας και την αποστέλλετε συνημμένα στον παρακάτω σύνδεσμο: library@aspete.gr.
• είτε επιτόπια στο χώρο της βιβλιοθήκης, στο γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών.
Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά με όσον το δυνατόν πληρέστερα τα βιβλιογραφικά στοιχεία προκειμένου να εντοπιστούν σωστά και γρηγορότερα τα τεκμήρια.

 1. Τι υλικό μπορεί να παραγγελθεί:

Μέσω του Διαδανεισμού μπορεί να γίνει παραγγελία βιβλίων και άρθρων τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες πριν προχωρήσουν στο αίτημα θα πρέπει να αναζητούν το εκάστοτε τεκμήριο στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης https://opac.seab.gr/search~S2*gre έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι όντως υπάρχει και να εξυπηρετηθούν ταχύτερα.

 1. Το υλικό μπορεί να παραληφθεί από τον ίδιο τον χρήστη μας:

Οι χρήστες που γεωγραφικά εξυπηρετούνται να μεταβούν οι ίδιοι στην ενδιαφερόμενη Βιβλιοθήκη πρέπει να το δηλώσουν κατά την αίτησή τους. Όταν μεταβούν στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη οφείλουν να προσκομίσουν την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, ώστε να ολοκληρώσουν τον διαδανεισμό δια ζώσης. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να μειώσουν το χρόνο αναμονής καθώς και τα έξοδα αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν οι ίδιοι το υλικό που δανείστηκαν.

 1. Το υλικό θα αποσταλεί στην Βιβλιοθήκη:

Οι χρήστες που επιθυμούν να τους αποσταλεί το υλικό τους, στην Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ πρέπει να το δηλώσουν κατά την αίτησή τους.

vii. Έξοδα αποστολής:

Τα έξοδα παραλαβής και αποστολής του υλικού, που εκτελείται μέσω του Διαδανεισμού τα αναλαμβάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και προπληρώνονται.

viii. Απαιτούμενος χρόνος για την άφιξη των βιβλίων:

Τα αιτήματα ικανοποιούνται κατά μέσο όρο εντός μερικών ημερών, χρόνος που εξαρτάται και από τη συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις κατά την άφιξη του υλικού. Στην περίπτωση που το αίτημα δεν ολοκληρωθεί ο χρήστης ενημερώνεται και επιστρέφεται πίσω το χρηματικό πόσο που έδωσε για την κάλυψη των εξόδων αποστολής.

 1. Ενημέρωση σχετικά με την άφιξη και παραλαβή του υλικού:

Οι αιτούντες ειδοποιούνται για την άφιξη του υλικού τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail. Ενώ λαμβάνουν ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του αιτήματος. Τα δανειζόμενα τεκμήρια παραλαμβάνονται από το γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

 1. Χρονική διάρκεια δανεισμού:

Ο διαδανεισμός του υλικού διαρκεί έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και ως πρώτη ημέρα θεωρείται η μέρα παραλαβής από την Βιβλιοθήκη.

 1. Επιστροφή υλικού:

Οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέφουν το δανειζόμενο υλικό στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη από την οποία παρέλαβαν το υλικό. Οφείλουν να τηρούν τις αντίστοιχες ημερομηνίες επιστροφής των δανειζόμενων τεκμηρίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του Διαδανεισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.

Οι χρήστες είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διατήρηση του υλικού σε καλή κατάσταση. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται φθορά, καταστροφή ή απώλεια από το αρμόδιο προσωπικό οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν τα έξοδα.

Οι αρμόδιοι βιβλιοθηκονόμοι της Βιβλιοθήκης σε περίπτωση καθυστέρησης του δανειζόμενου υλικού έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε Βιβλιοθήκη-προμηθευτή.

 ΙΙ. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα χρήσης:

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί αιτήματα που προέρχονται από άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και όχι σε μεμονωμένους χρήστες (μέσω του συστήματος Διαδανεισμού «ΙΡΙΣ») και οι οποίες σέβονται και τηρούν όλους τους κανόνες του Διαδανεισμού.

 1. Υλικό που μπορεί να παρέχεται:

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ δανείζει προς το παρόν βιβλία που ανήκουν στη συλλογή της και
δεν υπόκειται σε περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω.

iii. Χρονική διάρκεια δανεισμού:

Η διάρκεια δανεισμού του υλικού είναι δέκα (10) ημέρες λαμβάνοντας πάντα υπόψη το χρόνο που χρειάζεται για τη μεταφορά του υλικού σε άλλες επαρχιακές πόλεις και στην Αθήνα.

 1. Υποβολή των αιτήσεων:

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Διαδανεισμού «ΙΡΙΣ». Τα στοιχεία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρη και ακριβή για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση. 

 1. Χρεώσεις:

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εκάστοτε δανειζόμενη βιβλιοθήκη μέσω courier της επιλογής της.

 1. Κατηγορίες υλικού που δε δανείζεται:

Σπάνια και παλαιά βιβλία, πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), τόμοι και τεύχη περιοδικών, βιβλία που είναι ήδη δανεισμένα, υλικό που βρίσκεται στο στάδιο της τεχνικής επεξεργασίας.

vii. Ανάκληση-Ανανέωση:

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του υλικού στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί όπως για παράδειγμα όταν ζητηθεί από δικό της χρήστη. Επίσης, ανανεώσεις πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως.

viii. Επιστροφή υλικού:

H επιστροφή του υλικού θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν οριστεί από τη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το προς επιστροφή υλικό δε θα υποστεί φθορά κατά τη μεταφορά του. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για το εύθραυστο υλικό και καλό θα ήταν να χρησιμοποιείται φάκελος με ειδική εσωτερική επένδυση.

 1. Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης, απώλειας, καταστροφής:

Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής, καταστροφής ή απώλειας του υλικού, η συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη να καλύπτει το σύνολο των εξόδων για την αποκατάσταση των βιβλίων.

III. Περιορισμοί

Η Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες σε τοπικούς χρήστες ή Βιβλιοθήκες, που δεν συμμορφώνονται με τους προαναφερθέντες όρους του κανονισμού.

 1. Πνευμάτικά δικαιώματα:

Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό για προσωπική μελέτη και έρευνα σύμφωνα με το νόμο 121/1993, «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων».

 1. Πληροφορίες 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια σχετικά με τους κανόνες του Διαδανεισμού οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ή συνεργαζόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο προσωπικό για την υποστήριξη της υπηρεσίας. που ανήκουν στην ΑΣΠΑΙΤΕ:

Κυρία Μαρία Καραβασίλη, τηλ.: 210-28 96 983

Εναλλακτικά, χρήστες μπορούν αν αποστέλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά και στο                       e-mail: library@aspete.gr  με το αρμόδιο προσωπικό για την υποστήριξη της υπηρεσίας. Εναλλακτικά, χρήστες που ανήκουν στην ΑΣΠΑΙΤΕ μπορούν να ενημερώνονται και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Χρηστών.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσετε online την αίτηση Διαδανεισμού Βιβλίων:

> Αίτηση Διαδανεισμού Βιβλίων

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσετε online την αίτηση Διαδανεισμού Βιβλίων:

> Αίτηση Διαδανεισμού Άρθρου Περιοδικού