Επιλογή Σελίδας

Έντυπες συλλογές Βιβλίων & Περιοδικών

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αναζήτησης Βιβλίων

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) της Βιβλιοθήκης, παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στην έντυπη συλλογή της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε υπολογιστή που συνδέεται στο διαδίκτυο. Στόχος μας είναι οι χρήστες, με τις οδηγίες μας, να αναζητούν και να εντοπίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά το έντυπο υλικό που τους ενδιαφέρει. (Συμβουλή: Σημειώστε και Ταξιθετικό Αριθμό του βιβλίου για να το εντοπίσετε στα ράφια).

Μετά τη μετάπτωση των εγγραφών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο νέο συνεργατικό μοντέλο καταλόγου του ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαïκών Βιβλιοθηκών) με το όνομα ILSaS (Integrated Library System as a Service), να χρησιμοποιείτε για τις αναζητήσεις σας τον νέο OPAC, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Ηλεκτρονικός Κατάλογος

Υπηρεσία Λογαριασμού χρήστη: Είσοδος στο Λογαριασμό μου. Τα μέλη της Βιβλιοθήκης θα μπορούν να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση, όπως να βλέπει το δανεισμένο υλικό του, να το ανανεώνει κ.λπ. (Υπο κατασκευή)

MITOS

Αναζητώντας στον Ενιαίο Κατάλογο Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαïκών Βιβλιοθηκών MITOS, μπορείτε να εντοπίσετε εγγραφές σε 27 Ελληνικές Ακαδημαικές Βιβλιοθήκες. Μπορείτε να ψάξετε όλες τις Βιβλιοθήκες μέσω της ενιαίας αναζήτησης ή να επιλέξετε  μία Βιβλιοθήκη. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Opac.seab

 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαïκών Βιβλιοθηκών

Το Συλλογικό Πρόγραμμα των Ελληνικών Ακαδημαïκων Βιβλιθηκών (Σ.Κ.Ε.Α.Β), το Φεβρουάριο του 2014 κυκλοφόρησε την 9η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου, με περίπου 4.089.230 βιβλιογραφικές εγγραφές και 69 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομενων από 59 Ακαδημαïκες Βιβλιοθήκες μέλη του Σ.Κ.Ε.Α.Β. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έντυπα Περιοδικά

Αναζητήστε τους τίτλους των έντυπων περιοδικών στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Για την αναζήτηση τίτλων περιοδικών, χρησιμοποιείστε το πεδίο Αναζήτηση Περιοδικών 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης (Βι.Κε.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελείται από περίπου 11.700 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μερικοί από τους τίτλους που προέρχονται από βάσεις δεδομένων πιθανόν να μην προσφέρονται σε πλήρες κείμενο.

Δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης έχουν οι χρήστες που βρίσκονται εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Για απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο μπορείτε να συνδεθείτε μέσω της υπηρεσίας VPN  επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Ε.Λ.Δ.Δ.Ι.) της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εκτός πανεπιστημιακού δικτύου, οι χρήστες έχουν περιορισμένα δικαιώματα, όπως: φυλλομέτρηση στους πίνακες περιεχομένων ή/και τις περιλήψεις εκατοντάδων περιοδικών, εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή τους, του πλήρους κειμένου άρθρων από επιστημονικά περιοδικά, τα οποία διατίθενται δωρεάν (free) στο διαδίκτυο ή επιλεγμένων άρθρων ή/και τευχών από ορισμένα περιοδικά για τα οποία απαιτείται συνδρομή.

HEAL-Link

Μέσω αυτής της διαδικτυακής πύλης τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες. Η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της πρόσβασης.

Η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται για τις έντυπες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Αποδέχεστε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14 και Ν. 3057/2002 άρθρο 81) και ότι απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση όλου του περιεχομένου των τευχών των περιοδικών και των βιβλίων. Χρησιμοποιείστε υπεύθυνα τα τεκμήρια αποκλειστικά για προσωπική σας μελέτη ή έρευνα.

Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών του HEAL Link. Επισημαίνεται ότι η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο σε χρήστες των Ιδρυμάτων-μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για τις προσωπικές εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές τους ανάγκες και μόνο. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης των Υπηρεσιών αυτών θα σημάνει σοβαρότατες κυρώσεις για τους χρήστες και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.

Ηλεκτρονικά περιοδικά της HEAL-Link  είναι οργανωμένα σε:

Αλφαβητικός κατάλογος

Θεματικές κατηγορίες

Εκδότες