Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση Statista. Η πρόσβαση θα παραμείνει ανοικτή για 60 μέρες (μέχρι 13-12-2023).

 Περιγραφή της βάσης Statista Campus License
Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών και δεδομένων αγοράς στον κόσμο. Φτάνει μόνο σε έγκυρες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, της οποίας την κλίμακα και την εμφάνιση μπορείτε να προσαρμόσετε σε πολλές περιπτώσεις και να εφαρμόσετε στη ροή εργασίας σας με εύκολο τρόπο. Όλο το περιεχόμενο εμφανίζεται με περιεκτικό τρόπο και η πλατφόρμα επιτρέπει μια διαισθητική πλοήγηση για να επικεντρωθείτε στην έρευνά σας. Η Statista επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, reports, forecasts & surveys, topic pages και infographics και έρευνα για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές.
Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου όλα τα μέλη έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε:

  • Statistics
  • Reports
  • Forecasts & Surveys
  • Topic Pages
  • Market Insights
  • Company Insights
  • Consumer insights

Company Insights & Consumer insights είναι add-on modules τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στο Campus License.

Επιπρόσθετα, παρακάτω θα βρείτε δύο tutorials σχετικά με την Statista (Statista’s YouTube channel):
Data Sources and citation for Academia
Get started with Statista

Τρόπος Πρόσβασης (Access on Campus -IP based)
Tα μέλη του ιδρύματος μπαίνουν απλά στο www.statista.com ενώ είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο της Σχολής ( χωρίς να απαιτείται δημιουργία και χρήση προσωπικού λογαριασμού (free basic account)).
Όταν εισέλθετε στην πλατφόρμα της Statista θα πρέπει να βλέπετε το ακόλουθο μήνυμα καλοσωρίσματος δίπλα από το λογότυπο της Statista: Welcome to Statista , “University Name”! Free 60-day trial. Free access until 13.12.23, αυτό σηματοδοτεί πως έχετε συνδεθεί στη βάση, επιτυχώς.

2023_Sta_Info_CompanyInsights_UseCase_Research

230717_Infosheet_Academia-Overview_EN

20221205_Sta_Info_ConsumerInsights_EN

20221219_Sta_Info_Market-Insights_Overview_EN_Lay01