Επιλογή Σελίδας

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού), σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:

«MSCA & Erasmus+: Συνέργειες για την ενδυνάμωση και τον μετασχηματισμό του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας», την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022 (10:30-13:00).

H εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο των ρόλων του ΕΚΤ και του ΙδΕΚ ως Εθνικά Σημεία Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας που υλοποιείται από το ΕΚΤ, και θα εστιάσει στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) του Ορίζοντα Ευρώπη και του προγράμματος Erasmus+.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και προπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδάκτορες. Σημειώνεται ότι οι Δράσεις MSCA και το πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν όλους τους οργανισμούς που δρουν στο ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, όπως επιχειρήσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, κλπ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Marlene Bartes, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνουν οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για την ανάπτυξη συνεργιών με το πρόγραμμα Erasmus+. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν από την Δρ Φάνη Στυλιανίδου, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της Ελλάδας, σχετικά με την Δράση «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στην Πρόσκληση Erasmus+ 2022, ενώ ο Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος, Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου, θα παρουσιάσει επιπρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του προγράμματος Erasmus+.

Στην τελευταία ενότητα, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες στις Δράσεις MSCA από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά του προς τους ομιλητές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά (εκτός από την ομιλία της κας Marlene Bartes η οποία θα διεξαχθεί στα αγγλικά), μέσω της πλατφόρμας zoom.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Ελλάδα (ΕΚΤ), Δρ Χριστίνα Πασκουάλ (cpascual@ekt.gr), και στην Κύπρο (ΙδΕΚ), Δρ Άγγελο Ντάντο (antantos@research.org.cy) και Δρ Ιωάννη Θεοδώρου(itheodorou@research.org.cy).