Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο του έργου κατάρτισης νέου Κανονισμού λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση επί του Σχεδίου που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Θα παρακαλούσαμε τους χρήστες μας, κατά τη μελέτη του Σχεδίου, να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις ενότητες 3. Λειτουργία και Διαδικασίες Βιβλιοθήκης και 4. Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης καθώς και στους πίνακες στη σελ. 23, ενώ παρακαλούμε τα συνεργαζόμενα Τμήματα να εστιάσουν στην ενότητα 2.3 Ιδρυματικό Αποθετήριο.

Αποστέλλετε τις απόψεις, αντιρρήσεις, παρατηρήσεις σας στο email schondrou@aspete.gr, έως και την Κυριακή 14/5/2023.

Με την ευκαιρία, θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις συνεργασίας και ανάπτυξης των υπηρεσιών μας. Είναι πρόθεσή μας να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Η δική σας συμβολή θα μας κάνει ακόμα πιο ικανούς να ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023