Επιλογή Σελίδας

Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), σας ενημερώσουμε ότι επίκειται η υπογραφή της συμφωνίας μετασχηματισμού (transformative agreement) με τον εκδότη SpringerNature, στο πλαίσιο της οποίας ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) εξασφάλισε την ολική απαλλαγή από τα έξοδα δημοσίευσης (Article Processing Charges-APCs) σε 2010 τίτλους υβριδικών περιοδικών για τους Έλληνες ερευνητές που ανήκουν σε Ιδρύματα-Μέλη του ΣΕΑΒ. Η συμφωνία αφορά 203 δημοσιεύσεις για το 2022, 415 για το 2023 και 500 για το 2024. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ ξεκίνησε τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.
Περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες https://www.springernature.com/fr/open-research/institutional-agreements/oaforgreece και https://www.springernature.com/fr/librarians/open-research-for-librarians/sn-oa-agreements/greece.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@heal-link.gr και scholarly@heal-link.gr.