Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνουμε τους χρήστες της Βιβλιοθήκης μας

ότι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, μεταξύ 10:30-12:00

θα φιλοξενούνται στο χώρο του Αναγνωστηρίου, στο πλαίσιο εργαστηριακού μαθήματος,

είκοσι (20) φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών.