Επιλογή Σελίδας

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας σχετικά με τη δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) με εκδότες ότι προς το παρόν ισχύουν τα παρακάτω:

Συγκεκριμένα παραμένει ενεργή η δυνατότητα δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ στους παρακάτω εκδότες:

  • Cambridge University Press
  • Elsevier
  • IEEE (15 δημοσιεύσεις ΑΠ με απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης για τον συγγραφέα)
  • Oxford University Press  (μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού ποσού)
  • Open Library of Humanities
  • SCOAP3

Αναστέλλεται από 1η Ιανουαρίου 2022, στους παρακάτω εκδότες:

  • Emerald
  • Royal Society of Chemistry
  • Wiley

Πιο συγκεκριμένα, για τη δημοσίευση σε περιοδικά του IEEE ισχύουν τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα δημοσίευσης με έκπτωση 10% σε περιοδικά του IEEE, που ίσχυε για την περίοδο 2019-2021 έχει πλέον ανασταλεί καθώς εκκρεμεί η σύναψη συμφωνίας για την επόμενη τριετία 2022-2024. Εντούτοις, έχει ενεργοποιηθεί η κάλυψη 15 δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης με απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης για τους ερευνητές που ανήκουν σε ιδρύματα-μέλη του ΣΕΑΒ, ως μέρος της σύμβασης της περιόδου 2019-2021.

Κόστος δημοσίευσης για συγγραφέα: Κανένα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 15 δημοσιεύσεων.
Τύποι άρθρου: όλοι οι τύποι.
Επιλέξιμα περιοδικά: όλα τα χρυσά και υβριδικά περιοδικά.
Χρήση άδειας: CC-BY και CC-BY-NC-ND.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του ΣΕΑΒ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο scholarly@heal-link.gr  είτε τηλεφωνικά, στα 261096925 και 2610969624 (από 8:30 πμ ως 3 μμ).