Επιλογή Σελίδας

Η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης δημοσιεύει -από τον Σεπτέμβριο του 2020- αναφορές προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του Συνδέσμου ανά τρίμηνο, ώστε να αξιολογείται τακτικά η πορεία τους και να αναπροσαρμόζεται η στρατηγική και η τακτική του Συνδέσμου. Οι έως τώρα αναφορές είναι:

COVID-19

Δυό μελέτες για την εκδοτική παραγωγή Ελλήνων ερευνητών σχετικά με τον κορωνοϊό έχουν δημοσιευθεί με φροντίδα του Παραρτήματος.

  1. COVID-19: ανοικτή πρόσβαση στις ελληνικές δημοσιεύσεις.
    Παρουσίαση για τις δημοσιεύσεις Ελλήνων ερευνητών για τον κορωνοϊόστην ψηφιακή διημερίδα του Ε.Κ. Αθηνά “COVID-19: καλές πρακτικές, εργαλεία και σημεία επαφής στην Ελλάδα.” Η μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και χρησιμοποιούνται δεδομένα από το Scopus και το Unpaywall.
  2. Δημοσιεύσεις Ελλήνων ερευνητών για τον COVID-19
    Αναφορά με εργασίες Ελλήνων ερευνητών για τον νέο κορωνοϊό COVID-19. Η αναφορά βασίζεται σε στοιχεία από το σύνολο δεδομένων COVID-19 Dataset of Global Researchτης βάσης Dimensions (Digital Science & Research Solutions Inc) και για τη δημιουργία της χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία BigQuery και DataStudio της Google. Μεταβείτε στη σχετική ανακοίνωση.