Επιλογή Σελίδας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προστέθηκαν δύο νέες ηλεκτρονικές πηγές στη συλλογή της. Πρόκειται για τα περιοδικά της American Speech-Language-Hearing Association και για την εγκυκλοπαίδεια δυναμικού περιεχομένου Oxford Research Encyclopedia of Linguistics.

Ακολουθούν αναλυτικά οι τίτλοι των περιοδικών

Όπως και σε άλλες πηγές της Bιβλιοθήκης, η πρόσβαση είναι εφικτή μέσα από το δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η χρήση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται με ορθό και σύννομο τρόπο.