Επιλογή Σελίδας

Διαδικτυακό σεμινάριο “Διαχείριση του πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδικτυακό περιβάλλον: μία εισαγωγή στην εκκαθάριση και αδειοδότηση δικαιωμάτων”

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διοργανώνει και σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο «Διαχείριση του πολιτιστικού περιεχομένου στο διαδικτυακό περιβάλλον: μία εισαγωγή στην εκκαθάριση και αδειοδότηση δικαιωμάτων», που διοργανώνει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 (11:00-13:30).

Το σεμινάριο θα προσφέρει μία σύντομη εισαγωγή στο πολυσύνθετο πεδίο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τις βασικές αρχές που το διέπουν, τα κύρια σχετικά νομοθετήματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα επίπεδα δικαιωμάτων και τις διαδικασίες εκκαθάρισης που θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ένας φορέας ώστε να είναι σε θέση να διαθέσει τις ψηφιακές αναπαραγωγές των τεκμηρίων του διαδικτυακά.

Επιπλέον, οι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ραγδαία αναπτυσσόμενο διεθνές κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης στον Πολιτισμό (OpenGLAM) και τις καλές πρακτικές αδειοδότησης με τη χρήση των τυποιημένων μηχαναγνώσιμων αδειών Creative Commons και RightsStatements.org που χρησιμοποιούνται και στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr και τη Europeana.

Περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό και το περιεχόμενο του σεμιναρίου διατίθενται εδώ.

Το σεμινάριο είναι ανοικτό σε όλους με προεγγραφή εδώ, αλλά απευθύνεται ιδιαιτέρως σε επιμελητές και διαχειριστές έργων που έχουν την ευθύνη της ψηφιοποίησης και της διαδικτυακής διάθεσης πολιτιστικών συλλογών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

(Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση searchculture@ekt.gr