Επιλογή Σελίδας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας Ανοικτής Πρόσβασης (ΑΠ) που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με τον εκδοτικό οίκο Wiley, πρόκειται να διεξαχθούν δύο δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια που αφορούν τη διαδικασία δημοσίευσης μιας εργασίας. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η αποσαφίνιση αυτής της διαδικασίας – από την επιλογή του περιοδικού και την υποβολή της εργασίας, μέχρι και την κάλυψη του κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς ΑΠ από τον ΣΕΑΒ – για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ερευνητικού δυναμικού των Μελών-Ιδρυμάτων του ΣΕΑΒ, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί αυτοτελώς σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση είναι η εγγραφή, επιλέγοντας την ημερομηνία που σας διευκολύνει.

Σεμινάριο για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τη δημοσίευση σε καθεστώς ΑΠ στο πλαίσιο συμφωνίας του ΣΕΑΒ με τον Wiley

Ειδικότερα, θα συζητηθούν τα οφέλη των δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης, τα βήματα για την επιτυχημένη υποβολή, αξιολόγηση και δημοσίευση τους και θα παρουσιαστούν χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία που κάνουν πιο αποτελεσματική τη διαδικασία δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών. Θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση κατά τη διάρκεια και στο τέλος του σεμιναρίου.

Ομιλητές: Ιωσηφίνα Σαρρού, Mickaël Roullier.

  1. 21 Μαρτίου 2024, 10:00πμ – 12:00μμ (ώρα Ελλάδος).
    Σύνδεσμος εγγραφής: https://register.gotowebinar.com/register/2294624029066588503
  2. 16 Μαΐου 2024, 10:00 πμ – 12:00 μμ (ώρα Ελλάδος).
    Σύνδεσμος εγγραφής: https://register.gotowebinar.com/register/2142597854829047640

Πέραν των παραπάνω σεμιναρίων που διοργανώνει ο Wiley σε συνεργασία με τον ΣΕΑΒ, έχουν προγραμματιστεί ακόμη 6 σεμινάρια από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, διαφορετικής θεματικής το καθένα και ανεξάρτητα της σύναψης των συμφωνιών. Σημειώνονται παρακάτω τα σεμινάρια με κάποιες συνοπτικές πληροφορίες, για όποιον/α ενδιαφερόμενο/η.

1. The Open Access Advantage: How Open Access Improves Your Impact
6 Μαρτίου 2024, 4:00μμ (ώρα Ελλάδος)
Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/6535466765521752160

2. Unlocking the value of Wiley scientific journals: making the most out of Wiley Online Library
17 Απριλίου 2024, 4:00μμ (ώρα Ελλάδος)
Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/3404045554988275801

3. How Generative AI Changes Information Discovery
9 Μαΐου 2024, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος)
Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/5043309640412809824

4. How Peer Review Makes You a Better Researcher
23 Μαϊου 2024, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος)
Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/214874695778566239

5. Publish with Wiley: Scientific Writing Tips for Non-Native English Speakers
18 Ιουνίου 1014, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος)
Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/3963512256122984798

6. Communicating Your Research Using Social Media
20 Ιουνίου 2024, 5:00μμ (ώρα Ελλάδος)
Σύνδεσμος εγγραφής: https://attendee.gotowebinar.com/register/6596903077786105688