Επιλογή Σελίδας

Το OpenAIRE σε Ελλάδα και Κύπρο οργανώνει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για το πρώτο εξάμηνο του 2023, και μας προσκαλεί να ενημερωθούμε  για τις τελευταίες εξελίξεις, τα εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές που υποστηρίζουν την εφαρμογή της Ανοικτής Επιστήμης στον Ευρωπαϊκό και Εθνικό Ερευνητικό Ιστό και στο EOSC.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιείται την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στις 11.00 π.μ., και εστιάζει στις διαδικασίες αξιολόγησης της έρευνας. Έχει ως σκοπό να αποσαφηνίσει την έννοια της αξιολόγησης στον τομέα της έρευνας και να αποδώσει την τρέχουσα κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεταρρύθμιση μέσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και πρωτοβουλίες, όπως το COARA.

Επίτιμος εισηγητής του webinar είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Γληνός, τέως Επικεφαλής του Τμήματος για την Ανοικτή Επιστήμη της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημέρα: 30 Μαρτίου 2023
Ώρα: 11:00 π.μ.
Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά

Στο τέλος του διαδικτυακού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα:

  • έχουν σφαιρική εικόνα για την Αξιολόγηση της Έρευνας και πώς αυτή εξελίσσεται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

  • γνωρίζουν τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Συνασπισμός για την Προώθηση της Αξιολόγησης της Έρευνας (CoARA) και πώς μπορούν να συνεισφέρουν.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το webinar “Η Αξιολόγηση της Έρευνας αλλάζει: Τι περιλαμβάνει ο Ευρωπαϊκός Μετασχηματισμός”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ).
Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του webinar σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Mε τη λήξη του webinar θα διαμοιραστούν σε όλους τα αρχεία της παρουσίασης και η βιντεοσκόπηση.
Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους του OpenAIRE:
– Ελλάδα openaire@athenarc.gr
– Κύπρος openaire-cy@ucy.ac.cy