Επιλογή Σελίδας

Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιστήμη, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των κοινωνικών και των ερευνητικών προβλημάτων (πανδημίες, κλιματική αλλαγή κ.α.) δημιουργούν ζητήματα στον τρόπο που επιτελείται και επικοινωνείται η έρευνα. Βασικό χαρακτηριστικό της έρευνας είναι η διεπιστημονικότητα, η ανάγκη για συνεργασίες και η αξιοποίηση μεγάλης κλίμακας δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και η Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διοργανώνουν μία σειρά στρογγυλών τραπεζών και ημερίδων – εργαστηρίων, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας:

– διαχείρισης των επιστημονικών δεδομένων και τεκμηρίων που βασίζεται στην επιστημονική ακεραιότητα και δεοντολογία.

– ανοικτής επιστήμης και διαμοιρασμού των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτομίας.

– ανταμοιβής των επιστημόνων για τη διαφάνεια διεξαγωγής της έρευνας όλων των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας

– αξιολόγησης της έρευνας, που συμπληρώνει και ολοκληρώνει τους υπάρχοντες δείκτες, οι οποίοι βασίζονται στο μοντέλο της επικοινωνίας της έρευνας που έχουν διαμορφώσει κυρίως οι εκδότες και πολύ λιγότερο οι επιστήμονες

– διάχυσης, αναπαραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης με νέα κανάλια και εργαλεία, βασισμένα στην ανοικτή πρόσβαση και στις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία.

Η πρώτη στρογγυλή τράπεζα αυτής της σειράς εκδηλώσεων επικεντρώνεται στις Πολιτικές της Ανοικτής Επιστήμης και την εφαρμογή τους στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και θα γίνει την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022, 19.00 – 20.30, στο Αμφιθέατρο Αργυριάδη του Κεντρικού Κτηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα μεταδοθεί διαδικτυακά: https://youtu.be/ANb1UX6qDlg

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθηγητής Αθανάσιος – Μελέτιος Δημόπουλος.

Στην στρογγυλή τράπεζα που θα συντονίσει ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Ιωάννης Εμμανουήλ, θα συμμετέχουν και θα μιλήσουν οι:

  • Δημήτριος Καραδήμας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΚΠΑ στην Ευρωπαϊκή  Κοινοπραξία Πανεπιστημίων CIVIS,
  • Νικόλαος Θωμαΐδης, Πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠΠΑ) και Διευθυντής – Καθηγητής του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ,
  • Ιωάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και πρώην Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»,
  • Βασιλική Κιντή, Μέλος του Εθνικoύ Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ), και Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ,
  • Μαρίνος Παπαδόπουλος, Δικηγόρος, με ειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο και στην Ανοικτή Πρόσβαση,
  • Ιωάννης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του LIBER και Συντονιστής της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων (ΣΕΑΒ),
  • Γεώργιος Τσιβγούλης, Μέλος της Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.