Επιλογή Σελίδας

Το ΕΚ “Αθηνά” ως Εθνικός Κόμβος Ανοικτής Πρόσβασης (NOAD) του OpenAIRE στην Ελλάδα και το OpenAIRE στην Κύπρο σε συνέχεια των ενημερωτικών δράσεων  προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα για σημαντικές πτυχές που αφορούν την Ανοικτή Επιστήμη, οργανώνουν σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα NI4OS-Europe.

Ο Μάρτιος αφιερώνεται στην παρουσίαση των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του NI4OS-Europe για διάφορες ομάδες που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση πολιτικών και τη βέλτιστη Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων, με τρία webinars στις 16, στις 23 και στις 28 Μαρτίου 2022.  

Σκοπός είναι τα Πανεπιστήμια, οι Ερευνητικές Υποδομές και οι Υπηρεσίες Έρευνας να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της Ανοικτής Επιστήμης και για την υλοποίησή της μέσα από το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης – EOSC.

Ομοίως, οι ερευνητές θα υποστηριχθούν στη βέλτιστη Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων, με έμφαση σε νομικά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν διάφορους τύπους πνευματικής παραγωγής (δεδομένα, πολυμέσα, λογισμικό και παράγωγα περιεχόμενα).

Το πρώτο μέρος των webinars θα είναι εισαγωγικό στις έννοιες που συνθέτουν το εκάστοτε εργαλείο. Θα ακολουθεί το δεύτερο μέρος με την παρουσίαση του εργαλείου και την χρήση του από το κοινό.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα webinars “NI4OS-Europe εργαλεία”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής.

Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του εκάστοτε σεμιναρίου σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα email: Ελλάδα openaire@athenarc.gr (Ελλάδα) και openaire-cy@ucy.ac.cy (Κύπρος)

NI4OS-Europe Εργαλεία – Πρόγραμμα

License Clearance Tool (LCT): Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την εκκαθάριση της αδειοδότησης παράγωγων έργων

Ημέρα: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Ώρα: 10.30 π.μ – 12.00 μ.μ

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Κολτσίδα

Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά

Κοινό: Ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς

Δύο συχνά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο των ερευνητών σχετικά με το περιεχόμενο που παράγουν και κυρίως τη δημιουργία παράγωγων αποτελεσμάτων (π.χ. δεδομένα και πολυμέσα) είναι το ελλιπές νομικό υπόβαθρο σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης και το υψηλό κόστος εκκαθάρισης της αδειοδότησης (license clearance).

Το “License Clearance Tool” (LCT) που αναπτύχθηκε από την ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) υποστηρίζει τους ερευνητές καλύπτοντας αυτές τις ανάγκες. Το LCT στοχεύει να διευκολύνει και να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν δεδομένα, πολυμέσα, λογισμικό και παράγωγα περιεχόμενα.

RoP Legal & Ethics Compliance Tool (RoLECT)

Ημέρα: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Ώρα: 10.30 π.μ – 12.00 μ.μ

Εισηγήτρια: Μαριάννα Κατρακάζη

Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά

Κοινό: Πανεπιστήμια, Ερευνητικές υποδομές, Υπηρεσίες Έρευνας   Μεγάλη πρόκληση στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC) αποτελεί η κατανόηση των νομικών υποχρεώσεων και των ζητημάτων ηθικής που απορρέουν από τους Κανόνες Συμμετοχής (Rules of Participation) στο EOSC.

Το εργαλείο «EOSC RoP Legal & Ethics Compliance Tool» (RoLECT) έχει αναπτυχθεί από την ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) και απευθύνεται σε επιστημονικές και επαγγελματικές κοινότητες που επιθυμούν να εισάγουν ένα πόρο (πχ. υπηρεσίες ή δεδομένα) στο EOSC οικοσύστημα.

Με τη χρήση του εργαλείου αυτού, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα προτού προχωρήσουν στη διαδικασία ανάρτησης του πόρου στο EOSC να επιβεβαιώσουν εάν ο πόρος τους συμμορφώνεται με τις βασικές νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των Κανόνων Συμμετοχής στο EOSC.

Designing privacy and repository policies with RePol

el/events/ni4os-europe-ergaleia

Ημέρα: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Ώρα: 10.30 π.μ – 12.00 μ.μ

Εισηγητής: Branko Marović

Γλώσσα παρακολούθησης: Αγγλικά

Κοινό: Πανεπιστήμια, Ερευνητικές υποδομές, Υπηρεσίες Έρευνας   Σε αυτό το σεμινάριο θα δοθούν πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του RePol, ενός διαδικτυακού εργαλείου ανοιχτού κώδικα, που βοηθά τον χρήστη να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια ολοκληρωμένη και σαφή πολιτική αποθετηρίου ή πολιτική απορρήτου για μια διαδικτυακή υπηρεσία. Μέσω ενός οδηγού βήμα προς βήμα και τη συμπλήρωση φορμών, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει ένα εξατομικευμένο έγγραφο πολιτικής σύμφωνα με την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική. Με μια τέτοια πολιτική, ο κάτοχος της υποδομής μπορεί πιο εύκολα να την εναρμονίσει με τις σχετικές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, καθώς και με τα όσα απαιτούνται για την ενσωμάτωση και τη συμπερίληψή της  σε άλλες υποδομές ανοιχτής επιστήμης. Το έγγραφο πολιτικής που προκύπτει από το RePol μπορεί να ληφθεί ως αρχείο XML επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη ερμηνεία των πολιτικών που δημιουργούνται και την εξαγωγή των μεταδεδομένων.

 

Πηγή άρθρου: https://www.athenarc.gr/