Επιλογή Σελίδας

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:

“Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022”,

την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 (10:30-13:00).

H εκδήλωση θα εστιάσει στη δράση Postdoctoral Fellowships (Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες) των Marie Skłodowska-Curie Actions και διοργανώνεται στο πλαίσιο των ρόλων του ΕΚΤ και του ΙδΕΚ ως Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας που υλοποιείται από το ΕΚΤ. H εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency – EREA).

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, το πρόγραμμα και τους ομιλητές μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.ekt.gr/el/events/27210

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΙδΕΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή