Επιλογή Σελίδας

Ενημερώνουμε τους χρήστες μας ότι λόγω σημαντικών εργασιών στα Δίκτυα της Σχολής.

α) Η Βιβλιοθήκη θα παραμένει ανοιχτή το απόγευμα έως τις 18:00.

β) Οι χρήστες δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των Η/Υ του Αναγνωστηρίου, ούτε και του wi-fi.

γ) Δεν θα λειτουργούν τα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης.

δ) Θα έχουμε περιορισμένη πρόσβαση στο email library@aspete.gr.

Για σημαντικά σας αιτήματα, μπορείτε να καλείτε στο κινητό 6952011981.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και την υπομονή σας!

Με εκτίμηση,

Η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης,

Σεβαστή Χόνδρου